Om adoptiesituaties uit het verleden, en de rol van sociale professionals hierin, te kunnen duiden, kijken we naar de historische context waarbinnen deze adopties plaatsvonden.

Eerder onderzoek naar binnenlandse adopties heeft aangetoond dat er in sommige adoptiesituaties mogelijk sprake was van drang, zowel vanuit familieleden als vanuit professionals. Dit soort vraagstukken is echter heel complex. Soms werd er tot bepaalde vormen van adoptie overgegaan, omdat er in die betreffende tijd er simpelweg geen andere mogelijkheden leken te zijn.

Historische context

Kan er daarom met de normen van nu worden teruggekeken op adopties in het verleden? Om deze vraag te beantwoorden moeten deze adopties en de rol van sociale professionals hierin worden bekeken vanuit een historische context. Er wordt daarom onderzoek gedaan in verschillende archieven in Brabant en binnen Sterk Huis. Ook zijn er gesprekken met mensen die verhalen hebben over adopties die in de betreffende periode plaats hebben gevonden. Deze informatie kan zo worden verbonden aan het historisch materiaal uit de archieven. Tenslotte is het van belang om te bepalen welke inzichten de informatie uit dit onderzoek kan opleveren voor de professionals en de algemene beroepspraktijk die nu met deze vraagstukken te maken hebben.  

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Sterk Huis, een organisatie voor vrouwenhulpverlening en jeugdzorg.