In dit project onderzoekt het lectoraat in hoeverre en in welke vorm betekenisvolle marketing ingezet kan worden.

Het doel is om te komen tot nieuwe tools die de ‘bewuste marketeer’ helpen om het begrip van meervoudige waardecreatie verder te operationaliseren. De tools worden ontwikkeld in samenspraak met de praktijk.

Betekenisvolle marketing hanteert wezenlijk andere uitgangspunten over onze economie en de rol van bedrijven en mensen daarbinnen. Betekenisvolle marketing richt zich op het belang van alle stakeholders door meervoudige waarde te scheppen. Bij meervoudige waardecreatie wordt er naast financiële waarde, ook sociale en ecologische waarde gecreëerd.

Lees in dit online magazine over betekenisvolle marketing meer over deze veranderende benadering van economie en marketing gevolgen.