Nieuws

Webinar: De maatschappelijke prijs van ondermijnende criminaliteit

22 september 2021, door Onderzoek

Ondermijning: een onderwerp dat volop in de belangstelling staat en zowel in de lokale als de landelijke politiek een thema is bij verkiezingen. Maar wat is ondermijning eigenlijk en vooral: wat is het niet? Waar speelt ondermijning een rol en hoe? Wat merk je er als burger van en hoe kun je ondermijning herkennen en (mee) helpen tegengaan?

Lees verder

Jaarcongres Expertisecentrum Veiligheid: De burger centraal

20 september 2021, door Onderzoek

Ieder jaar sluit Expertisecentrum Veiligheid (EV) met het werkveld, docenten en studenten het jaar af met een congres. Dit jaar is het thema ‘De burger centraal’. Je bent van harte welkom op donderdag 23 december (09.30 u – 15.00 u, Avans Hogeschool Den Bosch).

Lees verder

VADER BLIJF JE ook binnen de muren

17 september 2021, door Onderzoek

Vader blijf je altijd, ook als je je kinderen niet of minder kan zien. Wat kunnen professionals doen om vader-zijn bespreekbaar te maken?

Lees verder

Peer support als brug voor deelname aan gevangenisactiviteiten

10 september 2021, door Onderzoek

Wat de rol is van peer support als brug voor deelname van buitenlandse gedetineerden aan gevangenisactiviteiten en diensten? Dat werd onderzocht.

Lees verder

Op bezoek in de gevangenis

13 juli 2021, door Avans Hogeschool

Een routekaart gemaakt voor en door kinderen. Wat valt hen op als ze op bezoek gaan in de gevangenis? Deze routekaart wil een bijdrage leveren aan het herstel van de ouder-kindrelatie.

Lees verder