Julien van Ostaaijen

Julien van Ostaaijen is lector Recht en Veiligheid.

Naast zijn werk voor het Expertisecentrum Veiligheid is Julien verbonden aan Tilburg University als universitair docent Bestuurskunde bij het Tilburg Institute of Governance en het Tilburg Center for Regional Law and Governance.

Loopbaan

Julien studeerde Juridische Bestuurswetenschappen/Bestuurskunde aan de Tilburg University. Sinds 2003 was hij in verschillende functies aan de universiteit verbonden. In 2010 promoveerde hij op een onderzoek naar de opkomst en het functioneren van Leefbaar Rotterdam en het Rotterdamse veiligheidsbeleid. Hij werkte de afgelopen jaren ook als wetenschappelijk adviseur bij ProDemos: huis voor democratie en rechtsstaat en in verschillende functies bij enkele gemeenten en lokale rekenkamers.

Onderzoek

In de afgelopen jaren voerde Julien voornamelijk onderzoek uit op het gebied van lokaal bestuur, lokale instituties en burgerparticipatie. Als lector Recht en Veiligheid bouwt hij voort op eerder onderzoek, zoals naar lokaal veiligheidsbeleid. Julien ontwikkelt vooral ook nieuw onderzoek gebaseerd op de behoeften uit de praktijk en het onderwijs.

Publicaties

Julien van Ostaaijnen publiceert regelmatig. De openbaar toegankelijke publicaties staan op zijn persoonlijke pagina bij Tilburg University.

Contactinformatie

Julien van Ostaaijen

088 – 525 58 42
jjc.vanostaaijen@avans.nl

Volg Julien van Ostaaijen op