Julien van Ostaaijen

Julien van Ostaaijen is als lector Recht & Veiligheid verbonden aan het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool en de Juridische Hogeschool Avans & Fontys.

Daarnaast is Julien aan Tilburg University universitair docent Bestuurskunde bij het Department of Public Law and Governance en het Tilburg Center for Regional Law and Governance.

Loopbaan

Julien studeerde Juridische Bestuurswetenschappen/Bestuurskunde aan de Tilburg University. Sinds 2003 was hij in verschillende functies aan de universiteit verbonden. In 2010 promoveerde hij op een onderzoek naar de opkomst en het functioneren van Leefbaar Rotterdam en het Rotterdamse veiligheidsbeleid. Hij werkte ook als wetenschappelijk adviseur bij ProDemos: Huis voor Democratie en Rechtsstaat en in verschillende functies bij enkele gemeenten en lokale rekenkamers.

Onderzoek

In de afgelopen jaren voerde Julien voornamelijk onderzoek uit op het gebied van lokaal bestuur, lokale instituties en burgerparticipatie. Als lector Recht & Veiligheid bouwt hij voort op eerder onderzoek, zoals naar lokaal veiligheidsbeleid. Julien ontwikkelt vooral ook nieuw onderzoek gebaseerd op de behoeften uit de praktijk en het onderwijs.

Publicaties

In 2018 verscheen zijn boek 'Tussen eerste overheid en tweederangsdemocratie' over de stand van zaken van de lokale democratie in Nederland. Van Ostaaijen is daarnaast onder meer redactielid van het wetenschappelijk tijdschrift 'Politics of the Low Countries'. Openbaar toegankelijke publicaties van zijn hand staan op zijn persoonlijke pagina bij Tilburg University.

Lectorale rede

Op 27 mei sprak Julien zijn lectorale rede 'Robin Hood en de rechtsstaat' uit. Meer hierover op deze pagina.

Contactinformatie

Julien van Ostaaijen

088 – 525 58 42
jjc.vanostaaijen@avans.nl

Volg Julien van Ostaaijen op