projecten

Ouder in detentie

Hoe bereiken we kinderen van gedetineerde vaders en wat hebben zij nodig? Dat staat centraal in dit onderzoek. Zo willen we werken aan behoud of herstel van de vader-kindrelatie en andere sociale contacten versterken.

Bekijk project

WayOut

WayOut heeft als doel het ontwikkelen van een effectieve aanpak van radicalisering in Europese gevangenissen.

Bekijk project

Criminele uitbuiting scholieren

Onderzoek naar de aard en omvang van criminele uitbuiting onder scholieren in het voortgezet onderwijs in Zeeland.

Bekijk project

Binnenlandse adoptie in historische context

Om adoptiesituaties uit het verleden, en de rol van sociale professionals hierin, te kunnen duiden, kijken we naar de historische context.

Bekijk project

Problemen rond huwelijk en echtscheiding

Problemen rond huwelijken en echtscheidingen bekeken vanuit het internationaal privaatrecht en de multiculturele samenleving waarin we leven.

Bekijk project