Lectorale rede

Lector Julien van Ostaaijen ging in zijn lectorale rede in op inwoners, ambtenaren en bestuurders die de regels oprekken of overtreden voor een nobel doel.

In het lectoraat Recht & Veiligheid staat de vraag centraal hoe een veiligere samenleving binnen de democratische rechtstaat kan worden verwezenlijkt. De focus daarbij is op het decentrale niveau en de spanning tussen democratie, rechtsstaat en het gebruik van regels.

Op donderdag 27 mei 2021 sprak Julien van Ostaaijen zijn lectorale rede 'Robin Hood' en de rechtstaat uit.