projecten

Buurtbemiddeling: een onderzoek naar de historie, werking en impact

Avans Hogeschool en de Open Universiteit onderzoeken het effect van buurtbemiddeling op het veiligheidsgevoel van burgers.

Bekijk project

Lespakket Onderwijs, Ondermijning en Weerbaarheid

Het lectoraat Ondermijning heeft een lespakket ontwikkeld om studenten weerbaar te maken, ook na hun studie.

Bekijk project

Opvolging van de monitors Agressie en Geweld

Dit project is een evaluatie van het resultaat van de monitors, de meetinstrumenten, Agressie en Geweld Openbaar Bestuur.

Bekijk project

Gevolgen van ondermijning in woonwijken

Afgelopen jaar hebben onderzoekers gekeken naar de mogelijke indicatoren voor het signaleren van ondermijning in woonwijken.

Bekijk project

Crime Prevention

Door een woonbuurt op een goede manier in te richten, kan de criminaliteit worden verminderd.

Bekijk project