Emile Kolthoff

Emile Kolthoff is lector Ondermijning aan Avans Hogeschool. Hij is daarnaast hoogleraar Criminologie aan de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit en fellow bij de onderzoeksgroep Quality of Governance aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Loopbaan

Emile volgde de officiersopleiding aan de Nederlandse Politie Academie. Hij studeerde Criminologie in Leuven en Human Ecology in Brussel. In 2007 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit in Amsterdam op de relatie tussen bedrijfsmatig werken en integriteit bij de overheid. Hij werkte bijna 20 jaar als officier bij de Nederlandse politie en ruim 10 jaar in managementposities in de zakelijke dienstverlening. Gedurende 8 jaar was hij Lector Veiligheid, Openbare orde en Recht bij Avans Hogeschool.

Expertise

Door zijn ervaring met verschillende vormen van onderzoek en uiteenlopende organisaties ontwikkelde Emile een brede expertise op het terrein van strafrechtelijke handhaving, criminaliteitsbeheersing en integriteit. De laatste jaren ligt de focus daarbij op organisatiecriminaliteit en georganiseerde criminaliteit. Door recente samenwerking in projecten met politie, justitie en lokale overheden heeft hij een brede visie op het thema Ondermijning ontwikkeld.

Onderzoek

Emile gaat zich richten op het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma om (toekomstige) professionals weerbaar te maken tegen ondermijning. Samen met het werkveld en onderwijs gaat hij het thema Ondermijning verder invullen. Het werkveld beperkt zich niet tot opsporing en handhaving, maar omvat ook het sociale- en zorgdomein en de private sector.

Publicaties

Emile Kolthoff publiceert regelmatig. De openbaar toegankelijke publicaties staan in de HBO-Kennisbank

 

Contactinformatie

Prof. Dr. E.W. Kolthoff

088 - 525 64 49

ew.kolthoff@avans.nl

 

Volg Emile Kolthoff op