Lectorale rede

Op vrijdag 1 juni 2018 hield Emile Kolthoff zijn lectorale rede Ondermijning, burgers en burgemeesters. Zijn onderzoek richt zich op het weerbaar maken van professionals, organisaties en burgers, zodat georganiseerde criminelen moeilijker de bovenwereld kunnen gebruiken voor hun illegale activiteiten.

We spreken van ondermijnende criminaliteit als de onderwereld en de bovenwereld verweven zijn. Criminelen gebruiken de bovenwereld om hun illegale activiteiten uit te kunnen voeren. Als de georganiseerde misdaad het lokale openbare bestuur beïnvloedt of bedreigt of er zelfs in infiltreert, vormt dat een potentieel risico voor de rechtsstaat.

Weerbaarheid vergroten

Emile Kolthoff wil met zijn onderzoek inzichtelijk maken hoe processen en mechanismen van ondermijning werken. Welke rol professionals, organisaties en burgers daarin spelen. En hoe hun weerbaarheid tegen ondermijning vergroot kan worden.

Het onderzoek splitst zich op in 3 verschillende onderzoekslijnen: de private sector, de publieke sector en de rol van de burger. In alle lijnen komen 3 thema’s terug:

  • bewustwording van betrokken personen dat ondermijning ook op hun sector of op hunzelf invloed heeft
  • signalen van ondermijning herkennen
  • handvatten geven om actie te kunnen ondernemen tegen ondermijning.

Lectorale rede

Lees de volledige rede terug. Hierin staat ook meer informatie over het onderzoeksprogramma.