projecten

Werkplaats Sociaal Domein

De Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerkingsverband tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties op het sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Bekijk project

Digitale buurtpreventie

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid onderzoekt hoe digitale middelen kunnen bijdragen aan buurtpreventie.

Bekijk project

Wijkmakers on the move

Wijkmakers on the move: Een nieuw project van het lectoraat Leven Lang in Beweging en het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool en het Koning Willem I College

Bekijk project

Digitale techniek in Stad en Wijk

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid is lid van het landelijk platform Stad en Wijk, een samenwerkingsverband van lectoraten.

Bekijk project

Risico's en kansen digitalisering

Op verzoek van Provinciale Staten Noord-Brabant heeft BrabantAdvies samen met het lectoraat Digitalisering en Veiligheid een advies opgesteld over de kansen en risico’s van digitalisering.

Bekijk project