Marjolein de Winter

Marjolein de Winter werkt als onderzoeker bij het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Ze is eveneens docente bij de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Haar expertise ligt op het gebied van criminologie.

Loopbaan

Marjolein is afgestudeerd in Criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Onderzoek

Recentelijk was Marjolein lid van een onderzoeksteam dat onderzoek verrichtte naar georganiseerde criminaliteit en integriteitsschendingen binnen rechtshandhavingsorganisaties, in opdracht van het WODC.
Afgelopen jaar is Marjolein ook betrokken geweest bij het evaluatieonderzoek naar het lokale en landelijke model ZSM, in opdracht van regio Oost-Brabant. In de jaren daarvoor werkte zij aan een onderzoek bij de Jeugdpolitie (Bosch Stedelijk Jeugdteam) en Jongerenwerk (Divers) ’s-Hertogenbosch in het kader van het project aanpak risicojongeren. 
 

Contactinformatie

Marjolein de Winter m.dewinter@avans.nl