, door 

Nieuwe master Responsible AI Innovation heeft uniek profiel in Nederland

Avans Hogeschool verwacht in 2025 de hbo-master Responsible AI Innovation (RAII) aan te bieden. Na anderhalf jaar intensieve voorbereiding sprak een panel van het Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een positief oordeel uit. Als het besluit definitief is, kan de master in september 2025 al starten.

NVAO-panel en Avansmedewerkers master Responsible AI Innovation

Op de foto: betrokkenen bij de master RAII

Inhoudelijk projectleider Jeroen de Haas vertelt: “De master RAII heeft een uniek profiel in Nederland. We combineren als enige masteropleiding verantwoorde innovatie en AI waarbij die 2 aspecten verweven zijn met elkaar, in plaats van dat ze als 2 losse pilaren naast elkaar staan. RAII is straks open voor alle studenten met een afgeronde bacheloropleiding, dus ook zonder technische achtergrond ben je toelaatbaar. We gaan professionals uit alle richtingen en domeinen opleiden, die op het gebied van AI echt het verschil gaan maken in de praktijk. Omdat ze kijken vanuit degene die de technologie gebruikt, en niet alleen vanuit degene die de technologie ontwerpt. Vraag zoekt antwoord, in plaats van antwoord zoekt vraag.”

Onder de motorkap van AI

Jeroen vervolgt: “Daarbij dagen we studenten uit om onder de motorkap van AI-systemen te kijken. Als je naar een garage gaat om je auto te laten repareren, maar niets weet over de werking van een auto, zul je een veel minder gericht gesprek kunnen voeren met de monteur van de garage en deze slechts gedeeltelijk begrijpen. Je moet dan volledig vertrouwen op die monteur. Als je een gelijkwaardig gesprekspartner bent, kun je samen een veel beter onderbouwde beslissing nemen. Maar hoe kijk je onder de motorkap met zo’n brede doelgroep? Daar hebben we de afgelopen tijd hard over nagedacht. Het positieve oordeel van het NVAO-panel is een blijk van vertrouwen dat we kunnen waarmaken wat we beloven.”

De doelgroep van de master is breed en de benadering multidisciplinair; de inhoud verbindt de maatschappij, het werkveld, het onderzoek en de masterstudenten. De master RAII leidt straks professionals op die in de publieke sector en het mkb een sleutelrol gaan spelen bij innovatie met AI met een verantwoorde doorwerking. Met andere woorden: zodanig dat het bedrijf, de klant en de samenleving geen onevenredige schade ondervinden. Die professionals zijn integraal onderdeel van de organisatie en werken nauw samen met onder andere AI-ontwerpers en data scientists. Vanuit doorleefde AI-technische kennis maken zij een onderbouwde inschatting of de inzet van AI een meerwaarde heeft, mogelijk is en of deze in dat geval ook wenselijk is. Zo dragen zij bij aan innovatie in met name organisaties en contexten waar nog beperkte kennis van AI aanwezig is.

Nieuw hbo-masteraanbod

De nieuwe master RAII verbindt zich aan 2 onderzoekszwaartepunten van Avans, Perspectief in Gezondheid en Veiligheid & Veerkracht, en aan het kennisprogramma AI Accelerator. Om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken, is synergie tussen onderwijs en onderzoek in co-creatie met de omgeving cruciaal. Steeds vaker ook vraagt de arbeidsmarkt naar hoogopgeleide professionals, die met een kritisch en onderzoekend vermogen bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Daarom zetten we met een nieuw hbo-masteraanbod in op de doorwerking van onderzoek naar onderwijs en de beroepspraktijk. Hiermee kunnen masterstudenten direct bijdragen aan de kennisprogramma’s van de lectoraten en expertisecentra en krijgt de beroepspraktijk rechtstreeks toegang tot onderzoeksresultaten en gefundeerde kennis.

Ook Ronald Cloosterman, programmamanager masters van Avans, is blij met het oordeel van het NVAO-panel: “We hebben anderhalf jaar lang ontwikkeld, samen met het werkveld, academies en onderzoekers. Het doel was AI vanuit meerdere perspectieven te benaderen, niet alleen vanuit de engineerskant en dat is nog niet eerder op deze manier gedaan. Wij waren zelf erg enthousiast over het resultaat, net als het werkveld. Tijdens de visitatie bleek dat ook het panel dat de NVAO adviseert over accreditatie van de nieuwe master erg positief was. Deze master is een mooie toevoeging aan ons portfolio, dat we op korte termijn verder hopen uit te breiden met andere innovatieve masters.”

Komend najaar volgt meer informatie over de master RAII.