, door 

RAAK-publiek financiering voor onderzoek Avans naar illegale dumpingen drugsafval

Hoe kan illegaal dumpen van drugsafval teruggedrongen worden? Welke nu nog ongebruikte gegevens op drugsdumpinglocaties kunnen helpen om criminaliteit beter aan te pakken? Avans Hogeschool heeft financiering ontvangen om gedurende 2 jaar onderzoek te doen naar de forensische en criminologische praktijk van illegale drugsafvaldumpingen. Om de pakkans van criminelen te vergroten, wordt een innovatieve methode voor sporenanalyse ontwikkeld en een nieuwe dataverwerkingsmethode voor strategische besluitvorming van provincie en Openbaar Ministerie.

Drugsafval RAAK-publiek financiering

In het project ‘Een vinger achter illegale dumpingen van drugsafval’ wil Avans Hogeschool samen met het Openbaar Ministerie, de Provincie Noord-Brabant, de Politie Nederland, het Nederlands Forensisch Instituut en de Universiteit van Amsterdam werken aan innovaties die de huidige aanpak van drugsafvaldumpingen versterken. Het onderzoek werpt nieuw licht op de herkomst van grondstoffen door middel van gedetailleerde chemische analyse en geeft beter zicht op de locaties van illegale laboratoria door de omringende vegetatie in beeld te brengen. Daarnaast worden nieuwe DNA-technieken ingezet om voorheen onbruikbaar DNA-materiaal te analyseren.

Centres of Expertise

Avans Hogeschool neemt met 2 Centres of Expertise deel aan het consortium. lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid zich richt op forensisch onderzoek, richt het lectoraat Ondermijning van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht zich op de processen en mechanismen van het verzwakken of misbruiken van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit. Illegaal dumpen van drugsafval brengt ernstige risico’s met zich mee op het gebied van volksgezondheid, natuur en milieu en vertrouwen in de rechtsorde. Door haar bijdrage aan de aanpak van drugscriminaliteit geeft Avans invulling aan haar maatschappelijke onderzoekstaak.

Thom Snaphaan, associate lector Data, Criminaliteit & Veiligheid: “Drugsafvaldumpingen zijn op verschillende manieren ondermijnend. Met dit multidisciplinair project kunnen we een bijdrage leveren aan de aanpak van dit belangrijke probleem. Vanuit het lectoraat Ondermijning zullen we ons richten op de criminologische analyses en de omzetting van de resultaten in actiegerichte kennis die bruikbaar is voor de praktijk.”

Waardevolle informatie dumplocaties

Nederland heeft bovengemiddeld veel last van illegale dumpingen van afval dat afkomstig is uit de productie en bewerking van verdovende middelen. Uit recent onderzoek van de politie blijkt dat vorig jaar bijna een kwart meer vaten met chemicaliën in het bos of langs de openbare weg gedumpt werden dan het jaar ervoor. . “Ondanks de risico’s van illegale dumpingen wordt er op dit moment nauwelijks sporenonderzoek gedaan op aangetroffen drugsdumpingsvaten. Daarmee gaat waardevolle informatie verloren”, zegt lector en projectleider Jos Brouwers, lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences van Avans.  Informatie die zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau is te gebruiken om een beter antwoord te formuleren op drugs(afval) gelieerde criminaliteit.

RAAK-Publiek financiering

Avans Hogeschool heeft RAAK-publiek financiering ontvangen om het onderzoeksproject uit te voeren. In een RAAK-Publiek-onderzoek staat een vraag uit de praktijk van de publieke sector centraal, waarbij hogescholen en minimaal 2 publieke partijen onderzoek doen naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag. RAAK-Publiek is een initiatief van Regieorgaan SIA, dat onderdeel is van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het project ‘Een vinger achter illegale dumpingen van drugsafval’ gaat naar verwachting 1 september 2024 van start.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Jos Brouwers, projectleider ‘Een vinger achter illegale dumpingen van drugsafval’. Kijk voor meer informatie op perspectiefingezondheid en veiligheidenveerkracht