Janine Janssen

Janine Janssen

Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties. Daarnaast werkt ze als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit.

Loopbaan

Janine is van huis uit cultureel antropoloog en heeft altijd gewerkt op het onderzoeksterrein van de criminologie.

Onderzoek

Binnen het lectoraat richt Janine zich op onderzoek dat bijdraagt aan de professionalisering van de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het onderzoek vindt plaats in 3 domeinen van geweld in afhankelijkheidsrelaties:

  1. Geweld in gezin of familie, zoals kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling 
  2. Geweld door professionals en in de institutionele sector, zoals de zorg, justitie, onderwijs en kerk)
  3. Geweld op het terrein van mensenhandel, waaronder loverboyproblematiek en prostitutie

 

Het onderzoek wordt gedaan over 3 lijnen:

  1. Onderzoek en onderwijs: het lectoraat betrekt studenten bij elk onderzoek en zorgt dat de opgedane kennis onderdeel wordt van de curricula van de relevante Avansopleidingen. Zo vergroten we de kennis en vaardigheden van deze toekomstige professionals.
  2. Onderzoek naar fenomenen in de levensloop en mogelijkheden voor preventie en interventie: welke methodieken zijn in welke levensfase het effectiefst in het voorkomen of terugdringen van relationeel geweld?
  3. Onderzoek naar de aanpak en de rol van professionals: het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met afnemers van zorg. Ook het versterken van de weerbaarheid van de professional in de veiligheidszorg wordt onderzocht.

Publicaties 

Janine Janssen publiceert regelmatig. De openbaar toegankelijke publicaties staan in de HBO-Kennisbank