Teun van Ruitenburg

Teun van Ruitenburg

Teun van Ruitenburg is lector van het lectoraat Ondermijning bij het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht van Avans Hogeschool.

Loopbaan

Teun studeerde criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij deed daarna onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 2020 promoveerde op een onderzoek naar de aanpak van outlaw motorcycle gangs in Nederland. Hij werkte ook als criminoloog en senior beleidsmedewerker bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, waar hij betrokken was bij het team Follow the Money. Teun combineert zijn functie als lector bij Avans Hogeschool met een functie als senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).

Onderzoek

In zijn onderzoek richt Teun zich in het bijzonder op de aanpak van georganiseerde misdaad. De aandacht gaat daarbij uit naar het in kaart brengen van de effecten, gevolgen en reacties op criminaliteitsbeleid. Zo werkt hij momenteel aan een studie naar de effecten van het civiele verbod op outlaw motorcycle gangs. Binnen het NSCR is hij betrokken bij het politie-programma What Works In Policing: Towards Evidence-based Policing in The Netherlands. Teun heeft ruime ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Publicaties

Recent publiceerde Teun het boek Financial Crime Scripting: Inzicht in Winstgedreven Criminaliteit. Ook publiceerde hij recentelijk over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad en een literatuurstudie over de Crime Harm Index, een methode om de relatieve schade van criminaliteit voor de samenleving inzichtelijk te maken. Openbaar toegankelijke publicaties worden toegevoegd aan de HBO-kennisbank.