, door 

Lectorale rede Julien van Ostaaijen: Robin Hood en de rechtsstaat

Op donderdag 27 mei sprak Julien van Ostaaijen, lector Recht & Veiligheid, zijn lectorale rede uit. Door de corona-omstandigheden deed hij dat tijdens een online bijeenkomst.

In het lectoraat Recht & Veiligheid staat de vraag centraal hoe een veiligere samenleving binnen de democratische rechtsstaat verwezenlijkt kan worden.

De focus daarbij is op het decentrale niveau en de spanning tussen democratie, rechtsstaat en het gebruik van regels. In zijn lectorale rede had Julien bijzondere aandacht voor de ‘Robin Hoods’ van de rechtsstaat: inwoners, maar ook ambtenaren en bestuurders die regels oprekken of overtreden voor een nobel doel. Hoe ga je als ambtelijk professional om met Robin Hood gedrag van inwoners (en bestuurders)? En hoe creatief mag je eigenlijk zelf met regels zijn om maatschappelijke doelen te bereiken?

Tijdens de online bijeenkomst verzorgde Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging een lezing, getiteld 'Vertrouwen op het leren van fouten'. Hij belichte daarin de vraagstukken, waarmee het lectoraat Recht & Veiligheid aan de slag gaat. En deed dit vanuit het oogpunt van ambtenaren en bestuurders, met als conclusie dat het werk van dit nieuwe lectoraat broodnodig is. 

Een bijeenkomst dus die vanuit het onderwerp en de actualiteit nadrukkelijk aandacht verdiende en kreeg: een krachtige start voor het werk van het lectoraat Recht & Veiligheid.

 

Deel deze pagina