Henk Spies

Henk Spies

Henk Spies is lector Mind the Gap en Veiligheidsbeleid.

Loopbaan

Henk studeerde psychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft na zijn studie 10 jaar gewerkt als onderzoeker bij Algemene Sociale Wetenschappen. Daar is hij in 1998 gepromoveerd op een proefschrift over sociale uitsluiting en participatiebeleid voor jongeren. Hij werkte bijna 20 jaar als zelfstandig onderzoeker, adviseur, trainer en projectleider voor sociale diensten, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, brancheorganisaties en ministeries. Ook in het buitenland, met name Noorwegen.

Expertise

Door zijn ruime ervaring in het veld en zijn ervaring met actie-onderzoek en training ontwikkelde Henk een brede expertise op het gebied van methodiek, beleid, organisatie en data-analyse in het sociale domein. De focus ligt daarbij op onbedoelde gevolgen van beleid. Hij houdt zich de laatste jaren vooral bezig met professionalisering, verbeteren van sociale dienstverlening en beleids- en organisatieontwikkeling. De afgelopen jaren heeft hij een overkoepelend model en methodiek ontwikkeld voor effectieve interventies.

Onderzoek

Henk richt zich op het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma om huidige en toekomstige professionals instrumenten te geven om verschil te maken in het leven van mensen die vastlopen in hun manier van leven. De aandacht ligt daarbij op het effectiever en inzichtelijker maken van maatwerk en de samenwerking die daarbij meestal noodzakelijk is.

Publicaties

Henk Spies publiceerde onder andere bij SWP, Oxford University Press, Routledge en Policy Press (wetenschappelijke publicaties). Daarnaast maakte hij vele methodiek publicaties voor professionals, onder andere de Werkwijzer jongeren (Divosa), het IPTA-handboek (ministerie van Justitie en Veiligheid) en het boek Maatschappelijke participatie. Handboek voor trajectbegeleiders sociale activering, arbeidsintegratie en activerende hulpverlening  (Uitgeverij Jan van Arkel; vertaald in vier talen). Openbaar toegankelijke publicaties worden toegevoegd aan de HBO-kennisbank.