, door 

3e Kennisdag NL-GO

Op 19 november 2021 vond de 3e Kennisdag van het Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) plaats, online dit keer.

We hopen de volgende keer wel een fysieke kennisdag te houden. In de tussentijd wensen we iedereen een gezonde reflectieperiode toe!

Deze Kennisdag stond in het teken van 2 inhoudelijke onderwerpen:
1.    Positionering van praktijkgericht onderzoek in het Nederlands landschap van nationale programma’s, vanuit ons perspectief van integrale regionale ontwikkelingen.
2.    Continuïteit van lectorenplatforms en samenwerking en noodzakelijke (beleid)kaders vanuit onderwijs en subsidieregelingen.

Naast de vertegenwoordiging vanuit verschillende lectoraten van 7 hogescholen (Avans, Haagse Hogeschool, Hanze, HU, HvA, HZ en Saxion), namen ook de vertegenwoordigers van Bouwend Nederland, Domein Built Environment en Regieorgaan SIA deel aan het programma. 

Onderstaand lees je de gezamenlijke conclusies en vervolgacties.

Positionering praktijkgericht onderzoek

Voor een goede positionering van praktijkgericht onderzoek is het belangrijk om in kaart te blijven brengen wat de meerwaarde ervan is. Door een duidelijk inhoudelijk verhaal in combinatie met steeds ontwikkelende casussen. We werken aan gezamenlijk reflecterend vermogen over praktijkgericht onderzoek als een key-enabling-methodology. Ook al bestaat vooralsnog de situatie  dat ‘ieder voor zich' bezig is, mede doordat bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkeling in de loop der jaren versnipperd is geraakt, of dat verschillende calls dat vereisen. 

Het is nodig om de generieke werkwijze bij praktijkgericht onderzoek scherper te formuleren, waarbij het heel belangrijk is om zichzelf niet los in regio’s terug te trekken. Bouwend Nederland: “Blijven focussen op zichtbare aansluiting met de ‘technologisch gedreven’ landelijke kennis- en innovatieprogramma’s en processen, en tegelijkertijd de ‘integraal gedreven’ regionale aanpak laten horen en blijven voeden”.

Meerwaarde lectorenplatforms

Continuïteit van lectorenplatforms blijkt geen vraag meer te zijn. Iedereen is overtuigd van de meerwaarde ervan en de aanjaagfunctie die platforms in het verbeteren van samenwerking vervullen. Regieorgaan SIA vindt platforms waardevol en daarbij hoort een vorm van ondersteuning. Domein Built Environment, dat kennisuitwisseling als focus heeft, ziet een mooie kans voor de koppeling key-enabling-methodologies en een praktijkgerichte onderzoeksaanpak: “Het is regionaal uitwisselen dat verdere ontwikkeling aanjaagt.” Het beeld vanuit lectoraten is dat de uitwisseling in het verleden een ad-hoc karakter had. Nu het landelijk en beter is georganiseerd, wordt dat duidelijk als een positieve verandering ervaren en iets om vast te houden.

Een welkome opvolging zijn nieuwe (type) calls, die samenwerking en integraliteit bevorderen. De koppeling met onderwijs verloopt voor de gebouwde omgeving direct via de lectoraten. De vraag is hoe de verschillende Centers of Expertise – die interfacultair tussen academies en opleidingen, maar ook tussen hogescholen acteren – een effectieve rol te geven in de borging van continuïteit en kwaliteit. 

Lees meer over het project NL-GO.