, door 

Verduurzamen van gespikkeld woningbezit: de praktijk in kaart

Voor het verduurzamen van rijtjeshuizen met gespikkeld bezit bestaan in de praktijk vier type aanpakken. Cruciale verschillen zijn wie de regie heeft, en op welke schaal en in welk tempo de verduurzaming wordt uitgevoerd. Dat concluderen de lectoraten Gebouwde Omgeving van Avans en Nieuwe Energie in de Stad van Hogeschool Utrecht.

Het behalen van de Europese en Nationale klimaatdoelen vraagt een grondige renovatie van de bestaande woningvoorraad. De vele rijtjeswoningen, die in het bezit zijn van woningcorporaties,  lenen zich in principe goed voor grootschalige aanpak voor verduurzaming. In de loop der jaren verkochten woningcorporaties echter ook veel rijtjeswoningen aan particulieren. Deze verkoop leidde tot veel gespikkeld woningbezit (waarbij particuliere koop- en sociale huurwoningen elkaar afwisselen in een blok rijtjeshuizen). Dit maakt grootschalige woningrenovatie van deze woningen complex.

Deze problematiek vormde het vertrekpunt voor een onderzoeksproject, waarin Maarten Rutten  van het lectoraat Gebouwde Omgeving van Avans nauw samenwerkte met twee collega’s van het lectoraat Nieuwe Energie in de Stad van de Hogeschool Utrecht. Het gezamenlijke onderzoek maakte onderdeel uit van het landelijke IEBB-programma, dat werkt aan het schaalbaar en betaalbaar maken van de energietransitie in bestaande bouw.

Voor het onderzoek spraken de onderzoekers met woningcorporaties, gemeentes, adviesbureaus, particuliere eigenaren, vertegenwoordigers van lokale energiecoöperaties en enkele andere relevante partijen. De resultaten illustreren dat er in de praktijk grofweg vier verschillende aanpakken zijn om gespikkeld bezit te verduurzamen. De onderzoekers benadrukken dat betrokken partijen zich daarom niet moeten blindstaren op één enkele aanpak. De belangrijkste verschillen tussen de vier aanpakken zijn wie de regie heeft en op welke schaal en in welk tempo men de verduurzaming uitvoert. In de toekomst dient verder te onderzoeken aan te tonen wat elke aanpak precies succesvol maakt. Maar het onderzoek laat zien dat financiën, verbindende mensen en organisaties, en inclusievere communicatie cruciale succesfactoren lijken te zijn.

Door aan te sluiten bij de leefwereld en behoeften van zowel huurders als eigenaar-bewoners, neemt de kans op succes aanzienlijk toe.

Vragen over het onderzoek? Neem contact op met het lectoraat Gebouwde Omgeving

Lees de volledige publicatie