, door 

Thuisvester: ‘nieuwe aanpak om nu te werken aan de oplossingen voor morgen’

Agile werkt écht, ook als je nieuwe producten voor de woningmarkt wilt ontwikkelen.

Woningbouwcorporatie Thuisvester verkende in samenwerking met ‘scrumteams’ van studenten en onderzoekers van Avans Hogeschool hoe je met een agile werkwijze de woning van de toekomst kunt ontwikkelen: een nieuw appartementen concept, dat circulair is en modulair uitbreidbaar. En dat aansluit - en flexibel aan blijft sluiten – op de behoefte van de toekomst. 

Stap voor stap 
Bij agile werken ontwikkelt een team in korte stappen een producten, waarbij het team bij elke stap deelproducten bespreekt, beoordeelt en zo nodig direct aanpast of bijstelt. Daarna zet het team een volgende stap en herhaalt het proces zich. Zo ‘groeit’ een nieuw concept – zoals dat van een nieuwe appartement - geleidelijk vanuit de samenwerking binnen een team. Zo ‘groeide’ een concept van stapelbare basisunits, die je kunt uitbreiden of aan kunt passen. Met dit soort flexibele appartementen kan Thuisvester mogelijk meebewegen met de constant veranderende vraag vanuit de markt. Doel van Thuisvester was dus het uitproberen van deze manier van werken, die nieuw is voor de bouw. Het voordeel van agile werken: door direct contact en samenwerking tussen afnemer, stakeholders en producenten sluiten nieuwe producten direct aan op de wensen uit de markt.  

Van uitproberen naar écht produceren 
De verkenning slaagde, zodat Thuisvester nu de stap gaat zet om écht agile aan de slag te gaan, maar nu met gemeenten, organisaties en partners uit het bedrijfsleven. In deze tweede fase (september 2021 – januari 2022) werken zij het concept verder uit, zoeken een testlocatie, ontwikkelen zij de technische uitgangspunten en kijken alvast vooruit naar het fabricageproces.  

Samenwerken met winst voor allen 
Ook in deze fase denken en doen studenten mee: HBO-studenten van Avans Hogeschool en MBO-studenten van onder andere Curio leveren hun bijdrage aan het proces en nemen de nieuwe inzichten mee voor hun eigen ontwikkeling en die van het onderwijs: zo verzilveren onderzoek en onderwijs direct deze leerervaringen voor (toekomstig) professionals. Bedrijven die interesse hebben om ook agile mee aan de slag te gaan kunnen contact opnemen met Michiel Smits: [email protected]

Bekijk ook het filmpje dat een impressie van dit concept geeft.