Ingrid Janssen

Ingrid Janssen

Ingrid Janssen is vanaf 1 september 2023 lector van het lectoraat Gebouwde Omgeving bij het Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht van Avans Hogeschool.

Ingrid is op dit moment werkzaam als associate professor Real Estate Management aan TIAS School for Business and Society, en lid van de Raad van Commissarissen bij Wooninc. Ingrids visie op de toekomstbestendige netwerk, haar grote netwerk in het werkveld en haar gedrevenheid om impact te maken waren voor Avans de redenen om haar de positie van lector aan te bieden.