Marieke van Deursen

Marieke van Deursen

Marieke is onderzoeker bij het lecotraat Analysetechnieken in de Life Siences

Loopbaan

Marieke studeerde Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven met als afstudeerrichting Milieuanalyse. Ze promoveerde in 2002 bij de vakgroep Analytische Chemie. De titel van haar proefschrift was: Novel concepts for fast capillary gaschromatography. Marieke heeft bij diverse onderzoeksinstituten gewerkt als projectleider. Van 2002 tot 2004 was als onderzoeker betrokken bij het Nederlands Forensisch Instituut bij de afdeling Verdovende Middelen. Daarna werkte ze als projectleider bij TNO in Rijswijk voor met name analytisch chemische projecten op het gebied van strijdmiddelenanalyse. Daar heeft Marieke ook expertise opgebouwd bij de monstername teams die optreden in geval van een chemische calamiteit. Sinds 2013 werkt ze bij Avans Hogeschool als docent analytische chemie en als onderzoeker bij het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences.

Expertise

Marieke heeft kennis van de methodeontwikkeling voor analyses en monstervoorbewerkingstechnieken van samples uit de petrochemie, milieu, voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Zij heeft kennis opgedaan van de analyse middels gas chromatografie gekoppeld met massa spectrometrie van vluchtige stoffen en hun metabolieten. Momenteel werkt zij bij het lectoraat aan het project Waarde van Groente en Fruit. Waar naast LC-MS ook technieken als Near Infrared worden toegepast voor het analyseren van gezondheidsbevorderende stoffen in groente en fruit.