Contactinformatie

Contactpersoon:

Sari van Heel-Vauhkala
t. +3188 525 77 28
e. si.vanheel-vauhkala@avans.nl

Postadres:

Lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences
Postbus 90116
4800 RA Breda