Het lectoraat Jeugd, Gezin & Samenleving doet onderzoek naar gezond opgroeien en opvoeden. Het motto is: vroeg aansluiten, samen ontdekken en passende tools inzetten. Het kind, de jongere en de ouder staan centraal in het werk van jeugdprofessionals in zorg en welzijn. Dit leidt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen professionals in lerende netwerken. En tot nieuwe vormen van preventie door de inzet van tools zoals robots, virtual reality, serious games, sensoren, apps en online hulpverlening.

Voortbouwend op de uitdagingen van de transformatie in de jeugdzorg onderzoekt het lectoraat hoe professionals sterke allianties met jeugd en opvoeders kunnen aangaan. Het gaat daarbij om persoonlijke alliantie (de klik), collectieve alliantie (het netwerk) en taakalliantie (de aanpak). Sociale technologie is daarbij een bijzonder aandachtspunt: kan steun aan jeugd en ouders daardoor eerder, samen en beter?

Onderzoek naar professioneel handelen

Met praktijkgericht onderzoek beweegt het lectoraat zich op het verbindingsvlak van onderwijs, werkveld en onderzoek. Samen met alle betrokkenen, te beginnen bij gezinnen, verbetert het lectoraat het beroepsmatig ondersteunen bij gezond opgroeien en opvoeden. Vroeg aansluiten kan betekenen: vroeg in de ontwikkeling present zijn, verwachte risico’s adresseren, fases in escalatie herkennen en eerder aanpakken. In de eigen leefomgeving, lokaal en online.

Aansluiten op de leefwereld

De opdrachten van de transformatie van de jeugdzorg zijn nog altijd actueel: professionals ondersteunen de eigen kracht van het gezin en het kind. Preventie, hulp en zorg zijn zo met elkaar verbonden dat op- en afschalen snel mogelijk is. Professionals hebben een schakelrol tussen expertise en individu (evidence-based practice). Zij maken deel uit van een breed netwerk aan hulpbronnen voor gezinnen. Ook (nieuwe) technologie biedt hulpbronnen, waarvan alle mogelijkheden nog lang niet benut worden. Daarom wil het lectoraat kennis en kunde versterken door onderzoek te doen op 3 niveaus:

  • Persoonlijk: hoe ervaren jeugd/ouders en professionals hun rol?
  • Collectief: hoe een dynamische collectief bondgenootschap kan bijdragen aan preventieve ondersteuning.
  • Taak: welke fundamenteel vernieuwende aanpak is mogelijk door de inzet van nieuwe technologie.

GET-LAB

Zorgprofessionals spelen een cruciale rol bij de implementatie van zorginnovaties. Om ze kennis te laten maken met nieuwe zorgtechnologieën hebben we een Gezondheid en Technologie Laboratorium ontwikkeld: het GET-LAB. Dit is een onderwijs- en onderzoeksruimte waar (aankomende) zorg- en welzijns-professionals kennis kunnen maken met zorgtechnologie.

Met ons lab laten we zien hoe technologie zorg en welzijn kan veranderen en verbeteren. We leren studenten en professionals op kritische wijze te kijken naar de voordelen, nadelen en ethische aspecten van bepaalde technologieën. Hierdoor kunnen ze in de praktijk kiezen voor die technologie die het beste aansluit bij de behoeften van de (oudere) cliënt.