, door 

Boek Avans-onderzoekers geeft handvatten voor toepassing Positieve Gezondheid

In de zorg- en welzijnssector is er steeds meer aandacht voor positieve gezondheid als uitgangspunt voor gezondheidsbevordering, maar professionals worden nog altijd opgeleid om te focussen op klachten en (gezondheids)problemen. Het boek ‘Gedragsverandering vanuit Positieve Gezondheid: Samenspel tussen zorg en welzijn’ brengt daar verandering in.

Het boek is geschreven door onderzoekers van Avans Hogeschool: John Dierx, Cindy de Bot, Andrea Steuns en Marleen Mares. Met het boek helpen zij (toekomstige) gezondheids- en welzijnsprofessionals positieve gezondheid toe te passen vanuit intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines. Het is geschreven voor studenten van zorgopleidingen en is ook geschikt voor professionals in zorg en welzijn.

Positieve gezondheid inbedden in onderwijs

Bij het concept positieve gezondheid ligt de focus niet zozeer op wat er niet goed gaat, maar vooral op wat er wel kan. Het doel is om mensen te helpen hun veerkracht te versterken en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Mensen te vragen wat zij zelf het liefst willen veranderen. Het benadrukt het welbevinden van mensen in plaats van het ziek zijn en gaat uit van zingeving en de wensen en behoeften van de cliënt. Hierbij is de professionele expertise slechts ter ondersteuning.

Professionals focussen nog te veel op klachten en problemen en werken veelal vanuit hun eigen expertise. Hierdoor werken ze langs elkaar heen. Positieve gezondheid slaat een brug tussen zorg, welzijn en andere disciplines. Inbedding van het concept in het onderwijs is essentieel om de nieuwe, maar ook de bestaande professionals handvatten te geven om dit in de praktijk te kunnen uitvoeren.

Het boek

Veel boeken over gedragsverandering gaan uit van de traditionele benadering van gezondheid. Maar ‘Gedragsverandering vanuit Positieve Gezondheid: Samenspel tussen zorg en welzijn’ is geschreven vanuit de positieve benadering van gezondheid. Daarnaast belichten de auteurs de theorieën vanuit een praktisch oogpunt en gebruiken ze een taal die veel disciplines herkennen.

Dit boek brengt de werelden van gezondheid en welzijn samen door een gezamenlijk begrippenkader. Daarbij geeft het handvatten om samen te werken vanuit eigen specialismen. Dit versterkt het handelen van elke betrokken professional. Bij het boek hoort ook een website met extra praktijkcases, filmpjes, verdiepende literatuur en printbare figuren die studenten kunnen invullen.

Interesse?

Het boek is voor €24,50 verkrijgbaar via Uitgeverij Coutinho.

John Dierx is lector Leven Lang in Beweging bij Avans. Daarnaast is hij lid van diverse commissies binnen het RIVM en de Nederlandse Wetenschapsagenda, bestuurslid bij beroepsvereniging PHned en lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Instituut Positive Health. 

Cindy de Bot werkt als docent en senior onderzoeker bij de opleiding hbo-Verpleegkunde van Avans. Haar focus ligt op de implementatie van het concept positieve gezondheid binnen zorg en welzijn en bij palliatieve zorg.

Andrea Steuns is docent bij de opleiding Social Work van Avans en heeft expertise op het gebied van gezondheidsbevordering en gedragsverandering bij verslaving, preventie en leefstijl. 

Marleen Mares is docent en onderzoeker bij de opleiding Fysiotherapie van Avans en heeft expertise op het gebied van bewegen, preventie en ouderen.

Alle auteurs zijn betrokken bij het lectoraat Leven Lang in Beweging van Avans Hogeschool. Positieve gezondheid is een doorlopende onderzoekslijn binnen het lectoraat.