Het lectoraat Citizen Engaged Science doet onderzoek naar burgerparticipatie en het inzetten van ervaringskennis in alle fasen van gezondheidsonderzoek. Samenwerken is ons motto, met patiënten, naasten, bewoners, professionals en andere onderzoeksgroepen. Daarbij dagen we alle betrokkenen uit om gezondheidsonderzoek steeds inclusiever en participatiever te maken en om hier toegankelijk over te communiceren richting een breed publiek.

Lectoraat Perspectief in Gezondheid

Binnen dit lectoraat doen we onderzoek samen met de mensen waar het om gaat, bijvoorbeeld met patiënten, naasten en bewoners. We leggen daarbij de focus op groepen die nog te weinig betrokken worden in gezondheidsonderzoek, zoals mensen met een lagere sociaaleconomische positie en mensen met een beperking. Inhoudelijk kunnen die onderzoeken over een breed scala aan maatschappelijk relevante gezondheidsthema’s gaan. Bijvoorbeeld over de thema’s van de andere lectoraten binnen het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid, zoals een gezonde leefomgeving, gezond opgroeien en zorg rond het levenseinde.

Meenemen van ervaringskennis

Vanuit het lectoraat Citizen Engaged Science kijken we vooral naar de methodologische vraagstukken rond het doen van burgeronderzoek en het meenemen van ervaringskennis in alle fasen van gezondheidsonderzoek. Hoe doe je dat op een goede manier? Vanuit welke waarden werk je en welke ethische principes hanteer je? Wat zijn belangrijke randvoorwaarden? Hoe en wanneer zou je de impact van burgerparticipatie in onderzoek moeten evalueren? En welke methodologieontwikkeling is nog nodig?

Docenten en studenten participeren

Bij ieder onderzoeksproject stellen we ons de vraag in hoeverre het onderwijs van Avans kan profiteren van de opgedane kennis en onze kennisproducten. Docenten en studenten participeren in onze projecten en kunnen bij ons onderzoekcompetenties opdoen.

Lees meer over dit Centre of Expertise en haar projecten op Perspectief in Gezondheid.