Esther van der Stappen

Esther van der Stappen

Esther van der Stappen is lector van het lectoraat Digitale Didactiek. Dit lectoraat is verbonden aan het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) van Avans Hogeschool.

Als lector vindt Esther oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk in nauwe samenwerking met de (onderwijs)praktijk, docenten, studenten, (IT-)ondersteuners én onderzoekers. Haar passie en expertise liggen op die thema's waar onderwijs, onderzoek en ICT elkaar ontmoeten. 

Speciale interesse heeft zij in hoe je toekomstbestendig onderwijs kunt ontwerpen en hoe de optimale blend te vinden in de combinatie van face-to-face onderwijs, online onderwijs en leren op de werkplek. En hoe je er samen voor kunnen zorgen dat je (zeker gezien de Avans Ambitie 2025) studenten in staat stelt hun eigen (studie)loopbaan vorm te geven en bij te sturen.

Daarbij streeft Esther er naar om via ontwerpgericht onderzoek te zorgen voor ontwikkeling op verschillende gebieden: nieuwe kennis (impact op de wetenschap), verbetering van werkwijzen en systemen (impact op de praktijk), maar juist ook het leren en ontwikkelen van de bij het onderzoek betrokken personen.

Loopbaan

In 2008 promoveerde Esther aan de Universiteit Utrecht in de Informatica, waarna ze als docent Informatica aan de slag ging bij Hogeschool Utrecht. Van 2014 tot 2021 was ze hoofddocent bij het Institute for ICT van Hogeschool Utrecht, waar ze onder andere verantwoordelijk was voor de inhoud van de afstudeerrichting Software Development van de opleiding HBO-ICT.

Bij het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren (BDI) gaf ze als associate lector leiding aan de onderzoeksgroep Digitale Innovatie in het Onderwijs (DIO), waarin onderzoeksprojecten uitgevoerd werden over thema’s als learning analytics, blended learning en het ontwerp van (digitale) leeromgevingen voor het beroepsonderwijs en de daarvoor benodigde digitale vaardigheden.

Esther participeert in het landelijke Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT in de zone Evidence-informed en in het lectorenplatform PRIO (Praktijkgericht ICT-Onderzoek).

Expertise

  • Digitale didactiek
  • Technology-enhanced learning
  • Blended learning
  • Learning analytics
  • Software development

Publicaties

Een selectie van publicaties van Esther staat op HBO-kennisbank:

Lectorale rede 

Lees ook Esthers lectorale rede 'Keuzes maken in blended en flexibel onderwijs: hoedan#'. In haar rede gaat ze in op de uitdagingen die de digitalisering en flexibilisering van het hoger onderwijs voor studenten en docenten stelt.