, door 

Avans-docenten krijgen prestigieuze onderzoekspromotiebeurs

Twee Avans-docenten hebben een prestigieuze promotiebeurs voor leraren ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarmee kunnen ze promotieonderzoek doen rond de onderwerpen toekomstbewustzijn en materialen gebaseerd op mycelium, het netwerk van draden van schimmels.

(foto: Ilse Rovers en Merlijn Koch)

Het gaat om Merlijn Koch (docent Management in de zorg) en Ilse Rovers (docent Environmental Science). Beiden verrichten onderzoek voor Centres of Expertise van Avans Hogeschool. Merlijn doet dat voor BWNO, Ilse voor MNEXT.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verdeelt de beschikbare subsidiegelden voor de OCW-promotiebeurs. Ze geeft de 2 Avans-docenten, samen met 21 docenten van andere onderwijsinstellingen, de kans om zich verder te ontwikkelen en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken.

‘Toekomstbewustzijn’

Het onderzoek van Merlijn gaat over de ontwikkeling van toekomstbewustzijn in het hoger onderwijs. Studenten moeten anticiperen op een steeds sneller veranderende, complexe en onvoorspelbare maatschappij. Hoe draag je dan zorg voor een hoopvolle en duurzame toekomst? Welke invloed hebben studenten daarop? Op welke manier kunnen zij doelen voor hun eigen leven hierop aanpassen en hoe kan geluk en zingeving er dan voor henzelf uitzien?

Paddenstoelen

Ilses onderzoek draait om mycelium-based materials (MBM’s). Dat zijn biologisch afbreekbare en koolstofneutrale materialen gemaakt van schimmels. MBM’s worden bijvoorbeeld in de bouw gebruikt. Alleen zijn ze op dit moment nog maar gemaakt van een beperkt aantal soorten schimmels. Terwijl andere soorten paddenstoelen ook unieke eigenschappen kunnen bezitten die MBM’s uiteenlopende kwaliteiten kunnen meegeven. Het PhD-project van Ilse draait om het onderzoeken van de ‘myceliumkarakteristieken’ van paddenstoelen, met als doel het palet aan MBM’s te vergroten.