Onze maatschappij wordt steeds afhankelijker van energie. De uitputting van fossiele energiebronnen dwingt ons te zoeken naar duurzame energievoorzieningen. Het lectoraat Smart Energy levert een bijdrage aan deze ontwikkeling.

Elk onderzoek bij het lectoraat Smart Energy is gericht op energiebesparing en het inpassen van duurzame energie, met gebruikmaking van technologische ontwikkelingen.

Onderzoek

Dat gebeurt via 3 onderzoekslijnen:

  • Meten & Weten: geeft consumenten, bedrijven en overheden meer inzicht in hun energieverbruik, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen over hun energiehuishouding.
  • Inpassen & Koppelen: decentrale duurzame energiebronnen met een niet-stuurbaar aanbodpatroon en conversie- en opslagsystemen in de energie-infrastructuur in en om het huis toepassen. Zowel in het distributienetwerk als in de industrie. Het doel is het verduurzamen van het energiesysteem.
  • Consuminderen & Prosumeren: gericht op de mogelijkheden om energiezuinig gedrag en gebruik van duurzame energie door consumenten, bedrijven en overheden te faciliteren met technische hulpmiddelen, met als doel de overgang naar een duurzame energiehuishouding te versnellen.

Mail ons als u een onderzoeksvraag heeft. We werken graag met u samen. 

Lees meer over MNEXT en haar projecten op MNEXT.nl.