John Dierx, Lectoraat Leven Lang in Beweging

John Dierx

John Dierx

John Dierx is lector van het lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes.

Loopbaan

John promoveerde in 1999 als medisch bioloog in het vakgebied van hersen- en hormoonwetenschappen, neuro-endocrinologie, aan de Universiteit van Wageningen en behaalde in 2012 de titel Master of Public Health. John heeft gewerkt als Programmamanager Voorlichting bij de Nederlandse Hartstichting en als hoofd voorlichting en zorg van de Maag- Lever Darmstichting. Daarnaast was hij van 2006 – 2012 werkzaam als Programmamanager Lokaal Gezondheidsbeleid bij de GGD West-Brabant. Na 8 jaar lector te zijn geweest van het lectoraat Leven Lang in Beweging, startte hij per 1 maart 2023 met het nieuwe lectoraat Gelijke Kansen op Gezonde Keuzes.

Expertise

Door zijn jarenlange ervaring op het gebied van sport, gezondheid en actieve leefstijl heeft John een brede expertise opgebouwd. In zijn onderzoeken richt hij zich op de effecten van beweging in het leven van gezonde mensen en hoe dit een verschil kan maken. Uitgangspunten bij zijn onderzoek zijn vooral:

  • Wat beweegt mensen en hoe draagt dat bij aan het realiseren van hun levensdoelen?
  • Hoe varieert dat binnen de werkende populatie en hun verschillende levensfasen?
  • Hoe kan welzijn, gezondheid en participatie worden bevorderd zodat mensen een leven lang actief blijven?

Lopende onderzoeken

Eerste projecten in ontwikkeling/oprichting:

  • Stimuleren levensvaardigheden bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Door hen te trainen voor het beklimmen van de Mont Ventoux.
  • Bewegende wijken: stimuleren van actieve leefstijl in achterstandswijken in 3 Brabantse GIDS-gemeenten.
  • Invloed van leefstijltrainingen van medewerkers en studenten van Avans Hogeschool op hun gezondheid, werkinzet en mate van actieve leefstijl.
  • Mogelijkheid tot inrichten van een livinglab in het AWF voor burgers en medewerkers binnen bedrijven. Hun de fitheid te laten bepalen en de mogelijkheid te bieden deze te verbeteren onder begeleiding van studenten fysiotherapie.
  • Effecten van gecombineerd individueel/groepsaanbod vanuit 1e lijn en fitnesscentra op vergroten van actieve leefstijl bij mensen met minimale gezondheidsklachten.

Lectorale rede 

Bekijk het magazine dat ter gelegenheid van de lectorale rede van John Dierx is uitgebracht en kom meer te weten over zijn onderzoek.