, door 

Co-creatie bij het Big Data in Life Science Education-congres

Het tweede Big Data in Life Science Education-congres vond op vrijdag 10 juni plaats bij Avans Hogeschool. Tijdens dit congres deelden experts en studenten hun ervaringen en opvattingen over het belang van investering in 'dry-lab'-vaardigheden: onderzoek op basis van big data.

Dankzij de ontwikkeling van moderne technologie evolueert het vakgebied van de life sciences naar een data-intensieve wereld. Samen met de kennispartners van Avans streven de academie ATGM en het lectoraat Analysetechnieken in de Life Sciences (ATLS) naar innovatie met behulp van nieuwe life science-technieken. Het doel is om een krachtige generatie onderzoekstechnici op te leiden die is uitgerust met geavanceerde vaardigheden op het gebied van big data en technieken. 

Congres 

Tijdens het congres schetsten sprekers van onder andere Phillips, Erasmus, Bio-Prodict, MUMC+ en de WUR een beeld van de toepassing en ontwikkeling van data-analyse in health-care, biomedisch onderzoek, microbiologie en biotechnologie. Ook presenteerden Avansstudenten hun bio-informatica afstudeerwerk.

Na de presentaties waren er workshops te volgen over open-source data-analyse (Galaxy 101) en nanopore sequencing (snelle en gebruiksvriendelijke techniek voor genetische inzichten). Ook was er een employer meets educator-meeting. 

Nieuwe inzichten 

Eefje Schrauwen, docent-onderzoeker bij het lectoraat ATLS en bij ATGM: “Het was een waardevol congres waar met kennispartners nieuwe inzichten zijn opgedaan over de verwerking van data-analyse binnen de life sciences in het onderwijs. Daarnaast heeft het direct geresulteerd in nieuwe samenwerkingen voor zowel onderzoek en onderwijs. Studenten hebben kunnen netwerken met kennispartners, wat zal zorgen voor nieuwe stages en toekomstmogelijkheden.”