, door 

Project 'De Waarde(n) van Groenten en Fruit' officieel van start

Op maandag 1 april was de kick-off van ‘De Waarden van Groente en Fruit’ bij Cress-teler KoppertCress in Monster (ZH). Het is een subsidieproject van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (Topsector T&U). Het lectoraat Analyses in de Life Sciences (ALS) van Avans maakt deel uit van dit consortium.

Iedereen weet dat het eten van groenten en fruit goed is voor de gezondheid. Maar wat is het effect van groenten en fruit dan precies? En hoe kunnen we de gezondheidswaarde van versproducten in kaart brengen? Met deze vragen gaat het topsectorproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ aan de slag. In dit project werken ondernemers en kennisinstellingen aan een betere onderbouwing van het effect van nutriënten op het lichaam en de gezondheidswaarde van versproducten.

De komende 4 jaar gaan tenminste 12 bedrijven en 4 kennisinstellingen, waaronder het lectoraat ALS van Avans, aan de slag met de inhoudsstoffen van tomaten, wortels, broccocress® en nog een vierde te kiezen product. In het vierjarige programma worden 2 innovatieve meetmethoden ontwikkeld en gecombineerd. Het doel is dat deze methoden in de toekomst bijdragen aan zowel efficiëntere als goedkopere controles naar wat er eigenlijk in deze gewassen zit. Ook brengen de onderzoekers de gezondheidseffecten beter in kaart. Lees meer informatie op de projectwebsite.

De rol van Avans

Vanaf september 2019 werkt het lectoraat ALS mee aan de ontwikkeling van analysemethoden. Dit gebeurt in dit uitdagende project bijvoorbeeld ook door het testen van nieuwe (draagbare) technieken zoals Nabij Infrarood. Naast bestaande technieken als vloeistofchromatografie gekoppeld met ultraviolet detectie en identificatie met massa spectrometrie. Hieraan wordt gewerkt door onderzoekers, een analist en stagiairs van Avans/ALS.

Partners

Het consortium dat aan dit project werkt, bestaat uit: Bejo Zaden B.V. - Best Fresh – Brightlabs - Brightlands Campus Greenport Venlo - Nunhems Netherlands B.V. - Groen Agro Control – InnovationQuarter - Koppert Biological Systems - Koppert Cress – VanRijssingenGreen - Omnigen B.V. – Delphy B.V. - Maastricht University - HAS Hogeschool - Stichting Avans - Stichting Control Food and Flowers.

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector T&U. De Topsector werkt aan duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid werken samen aan dit project.