Johan Raap

Johan Raap is lector Biobased Energy.

Johan is sinds 2008 in dienst bij Royal Cosun. Hij werkt op het gebied van milieu- en biomassatechnologie op het Cosun Food and Technology Centre in Roosendaal. Hij doet onderzoek naar bestaande en nieuwe technologieën en adviseert de productielocaties. Hij vertegenwoordigt Royal Cosun in belangenverenigingen VEMW en VNO-NCW.

Loopbaan

Hij is lid van KNW en haar voorganger NVA, en actief geweest in verschillende themagroepen. Van 2003 tot 2012 maakte hij deel uit van het bestuur. Van 1997 tot 2012 was hij lid van de KNW-jaarprijscomissie voor de vakbladen Neerslag en H2O. Tegenwoordig werkt hij als bestuurslid bij SKIW, de Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie. SKIW werkt sinds 2011 intensief  samen met KNW.

Van 1980 tot 1995 was Johan actief voor de milieubeweging in Oost-Europa. Hij bemiddelde bij stageuitwisseling en gaf lezingen. In eerste instantie op persoonlijke titel, maar later ook via organisaties. Van 1984 tot en met 1986 werkte hij op het gebied van bodemonderzoek in het kader van de toenmalige interim-wet bodemsanering bij Ingenieursbureau Oranjewoud in Heerenveen. Van 1987 tot en met 1995 werkte hij als zuiveringstechnoloog bij de Gemeenschappelijk Technologische Dienst Oost-Brabant.

Van 1989 tot 2000 was hij deeltijddocent op het vakgebied zuiveringstechnologie aan de Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Van 1995 tot en met 2007 werkte hij voor CSM Suiker BV. Vanaf 2012 combineert hij zijn werkzaamheden met het lectoraat Biobased Energy van Avans Hogeschool. Dit lectoraat valt onder het Centre of Expertise Biobased Economy.

Expertise 

Voor het lectoraat houdt Johan zich bezig met initiatieven op energiegebied. Denk aan het efficiënt winnen van energie uit verschillende reststromen. Ook is hij regelmatig gastdocent en auteur, bijvoorbeeld voor de Stichting Wateropleidingen.

Contactinformatie

Johan Raap 088 - 525 78 48
jfm.raap@avans.nl

Volg Johan Raap op