Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) helpt bedrijven met hun biobased-ambities. Dit doet het door samen met deze organisaties het hbo-onderwijs te vernieuwen en praktijkgericht onderzoek uit te voeren dat ertoe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased-samenleving dragen en vormgeven.

Centre of Expertise Biobased Economy

De activiteiten van het CoE BBE zijn afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven. Dit zijn: het creëren van goed opgeleide professionals, het faciliteren van prototyping en het vormen van een centraal kennispunt voor biobased onderwijs en onderzoek. Op de website van het CoE BBE staat een compleet overzicht van alle projecten en activiteiten en is te lezen wat een biobased economy concreet inhoudt. 

Wat is een Centre of Expertise?

Het CoE BBE is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionaal economische speerpunten zoals de biobased economy. Het zijn actiegerichte samenwerkingsverbanden die zich richten op verschillende expertisegebieden. Daarin kunnen bedrijven en onderwijsinstellingen, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren, met als doel toekomstbestendig beroepsonderwijs en de doorvertaling naar de beroepspraktijk.

Het CoE BBE is ook erg actief binnen het Landelijk Biobased Kennisnetwerk, een uniek hbo-platform voor biobased onderwijs, onderzoek en valorisatie met actieve verbinding naar het mbo en wo.

Voor wie?

De focus ligt met name op het bedrijfsleven en de studenten. De schatting is dat er in Zuidwest-Nederland (Noord-Brabant/Zeeland) tot 2020 ongeveer 2.500 arbeidsplaatsen bij zullen komen die te maken hebben met de biobased economy. Vooral in de chemische technologie zal een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Daar wil het CoE BBE wat aan doen.

Bovendien richt het Centre zich op de professionals uit de huidige beroepspraktijk: docenten, docent-onderzoekers, huidige werknemers in het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Door samen kennis te ontwikkelen en te verspreiden is de transitie naar een biobased economy waar te maken.