KENNIS


DICHTBIJ.


Groeien begint met kennis

In een biobased economy nemen groene grondstoffen de rol over van fossiele grondstoffen.

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het hbo-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet. Zo zorgt het CoE BBE voor uitstekend opgeleide professionals die de transitie naar een biobased society kunnen dragen en vormgeven.

Centre of Expertise

Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences zijn eigenaren van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE), officieel erkend door het ministerie van OCW. Hier werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kennis van, onderwijs over en onderzoek naar biobased economy. Op de website van CoE BBE staan diverse projecten omschreven.

Samenwerking

Het Centre of Expertise werkt nauw samen met het CBBE - Center for Biobased Economy, Wageningen University, de agrarische hogescholen en de HAN University of Applied Sciences.

De doelen

De activiteiten van het CoE BBE zijn afgestemd op de behoeftes van het bedrijfsleven: het verkrijgen van goed opgeleide professionals, faciliteiten voor prototyping en een one-stop-shop voor biobased onderwijs, onderzoek en facilitering. Deze behoeftes uit de markt zijn door het CoE BBE vertaald in de volgende drie productgroepen:

 

  • biobased onderwijsinnovatie - pijler
  • toegepast biobased onderzoek - pijler
  • (inter)nationale kennispoort biobased – ondersteunende lijn