Het lectoraat onderzoekt onze snel veranderende maatschappij vanuit het uitgangspunt dat mensen gesitueerde wezens zijn: ze zijn het product van hun relaties met hun omgeving.

Lectoraat Mensgericht Creëren in kunst en ontwerp, Expertisecentrum Kunst en Vormgeving

Wonen in steden die ontwikkeld zijn rond data en handelen binnen de ondoorgrondelijke structuur van onze techno-samenleving vraagt om kunst en design. Kunst en design kunnen helpen om te begrijpen hoe we ons verhouden tot deze snel veranderende omgeving en om te reflecteren op die relatie. Daarvoor moeten de productie en presentatie van kunst en design zelf in die omgeving plaatsvinden in plaats van in aparte studio’s en de steriele omgevingen van galleries en musea.

Het lectoraat Situated Art and Design speelt hierop in door een gesitueerde wending in kunst en design te stimuleren via een divers portfolio van interdisciplinaire onderzoeksprojecten. Daarin werken we samen met academische en culturele partners, maar ook met de overheid en het bedrijfsleven.

Bekijk meer informatie over het lectoraat Situated Art and Design.