VOOR DE


ECHTE WERELD


Groeien begint met kennis

Dit lectoraat wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van de maatschappelijke relevantie van de biobased economy.

Onderzoek

Biobased Art and Design is een platform voor praktijkgericht kunst- en ontwerponderzoek naar het integreren van biobased grondstoffen en processen. De Biobased Society is een toekomstbeeld waarin het gebruik van fossiele bronnen is uitgebannen. Dit gebeurt mede door de inzet van gewassen en plantaardige reststromen. Op weg naar deze toekomst moeten oude en nieuwe technologieën worden (her)ontdekt. Bedrijven en consumenten gaan hun gedrag en keuzes veranderen. Zo wordt uiteindelijk de gehele maatschappij naar de nieuwe vormen van energie en materialen ingericht.

Samenwerking

Het lectoraat is een samenwerkingsverband van Avans Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. De toekomstige kenniskring van het lectoraat zal bestaan uit onderzoekers van de kunstacademies AKV|St.Joost, Willem de Kooning en van de opleidingen Communication & Multimedia Design van Avans Hogeschool. Het lectoraat werkt samen met technische disciplines, zoals het Avans Centre of Expertise Biobased Economy, het nationale Lectorenplatform Biobased Economy en het Rotterdamse Institute of Engineering and Applied Sciences.