PERFORMATIEF


KOPPIG


Groeien begint met kennis

Het lectoraat Autonoom Maken in kunst en ontwerp onderzoekt verschillende aspecten van het maakproces. Dat loopt uiteen van een nadere invulling van het begrip gebruikerschap tot onderzoek naar de samenwerking tussen autonoom werkende kunstenaars.

Het lectoraat Autonoom Maken is een platform voor onderzoek naar autonome maakprocessen in kunst en ontwerp. Hoofdlijnen van het onderzoek zijn:
•    Auteurschap/gebruikerschap: beeldend kunstenaars, ontwerpers en fotografen kunnen binnen hun praktijk naast auteur ook assistent, initiator, curator of bemiddelaar zijn. Het lectoraat gaat in op de vraag hoe het begrip auteurschap in deze tijd begrepen en ingezet kan worden. Onderzoek naar gebruikerschap leidt tot nadere invulling van dit begrip voor onderwijs en praktijk.
•    Samenwerken: autonoom werkende kunstenaars zochten altijd al het collectief. Om economische, sociale en artistiek inhoudelijke redenen. Nu lijkt echter het collectieve zelf van karakter en betekenis te veranderen. Het lectoraat onderzoekt hoe het kunstvakonderwijs aan kan sluiten bij deze verschuivingen in zowel individueel werken als samenwerken.
•    De veranderende rol van de kunstenaar: de hedendaagse beroepspraktijk van kunstenaars is sterk in beweging. 3 actuele tegenstellingen binnen de kunstpraktijk verdienen het om verder onderzocht te worden: specialisme versus generalisme, ambachtelijkheid versus techniek en internationalisering versus regionalisering.

Historie

Het lectoraat Autonoom Maken in kunst en ontwerp bouwt deels voort op de resultaten van het lectoraat Culturele en Maatschappelijke Positie van de Beeldend Kunstenaar dat tussen 2005 en 2012 functioneerde onder leiding van lector Camiel van Winkel.

Nieuws