Nieuws

De Europese Commissie heeft besloten om een subsidie van € 14,3 miljoen toe te kennen aan PIONEER, het Europese samenwerkingsverband waarbij Avans Hogeschool sinds 2022 is aangesloten. Daarmee mag PIONEER zich officieel een van de Europese universiteiten noemen. “Hiermee tillen we de internationale samenwerking in het hoger onderwijs naar een hoger niveau.”

PIONEER Avans Hogeschool

Avans sloot zich in 2022 aan bij PIONEER, dat verder bestaat uit instellingen uit Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zwitserland. Door deel uit te maken van deze alliantie, onderstreepte Avans het belang van Europese samenwerking.

Enorme boost

Waarnemend voorzitter van het College van Bestuur Jacomine Ravensbergen: “De grote maatschappelijke vraagstukken stoppen niet bij de grens. Daarmee krijgen studenten steeds vaker te maken met internationalisering in hun opleiding en toekomstig beroep en heeft onderzoek per definitie een internationaal karakter. Internationale samenwerking wordt steeds belangrijker.”

Die samenwerking krijgt nu een enorme boost, denkt Ravensbergen. “Het besluit van de Europese Commissie geeft enorm veel mogelijkheden om samen te werken op onze onderwijskundige capaciteit en onderzoekspotentieel. Bijvoorbeeld door onze opleidingen en onderzoekslijnen met die van onze partnerinstellingen bij elkaar te brengen. Zo versnellen we ons onderzoek en vergroten we onze slagkracht. Buiten dat leren we natuurlijk ook in de breedte van elkaar.”

De 10 partnerinstellingen in PIONEER werken in het bijzonder samen aan Sustainable Development Goal (SDG) 11: Inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame steden.

Meer informatie

Wil je meer weten over PIONEER, bekijk dan de website.