Nieuws

Onlangs werd het boek ReguLEER! - een pedagogisch-didactische verkenning van zelfregulerend leren - onthuld tijdens het congres over zelfregulerend leren.

Foto onthulling boek ReguLEER Avans

Het congres werd georganiseerd door Toetsrevolutie. Het Expertisecentrum Future-Proof Education van Avans Hogeschool heeft een bijdrage geleverd aan dit boek met het hoofdstuk getiteld "Het bieden van keuzevrijheid door flexibel onderwijs: naar meer motivatie en zelfregulerend leren?"

Impact van keuzevrijheid

Dit hoofdstuk, geschreven door Milou van Harsel, Lottie Raaijmakers, Esther van der Stappen en Peter Verkoeijen, belicht de impact van keuzevrijheid in flexibel onderwijs op motivatie en zelfregulerend leren. In het onderwijs krijgen leerlingen en studenten steeds meer keuzevrijheid in met wie, wanneer, hoe, waar en wat ze willen leren. Vaak vanuit het idee dat de motivatie en het zelfregulerend leren van leerlingen en studenten wordt vergroot als zij meer zeggenschap krijgen over hun leerproces. Een interessante gedachte, maar is dat (altijd) zo? Wanneer wel en wanneer niet?

Meer informatie

Het hoofdstuk biedt concrete inzichten en praktische tips voor docenten en beleidsmakers om keuzevrijheid op een effectieve en motiverende manier in te zetten in een onderwijscontext. Meer weten? Lees het hoofdstuk hier