Nieuws

In de ranglijst van de SustainaBul 2024 is Avans dit jaar geëindigd op de gedeelde zesde plek. Daarmee zijn we de op-1-na duurzaamste hogeschool van Nederland, een mooie prestatie. We zijn een plaats gestegen ten opzichte van vorig jaar. De jaarlijkse ranglijst van Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs op het gebied van duurzaamheid is een initiatief van Studenten voor Morgen. De lijst telt meer dan 30 instellingen.

Sustainabul 2024 Avans Hogeschool

Geoffrey van der Horst, implementatieregisseur Duurzame Ontwikkeling, reageert positief op de uitslag: “Als Avans tonen we opnieuw aan dat we 1 van de duurzaamste hogescholen van Nederland zijn. Onze Centres of Expertise richten zich volledig op maatschappelijke vraagstukken, en het bijzonder kenmerk duurzaam hoger onderwijs is een vast onderdeel van de reguliere accreditatie. Onze bedrijfsvoering boekt positieve resultaten met het Mission Zero-plan. En vooral hierin zijn we vooruitstrevend, wat ook terugkomt in de puntentelling. Op het gebied van beleid en strategie hebben we duurzame ontwikkeling stevig verankerd in onze organisatie .”

Hoge scores

Maurice van Boxtel, coördinator Duurzame Ontwikkeling, is tevreden met het resultaat: “Binnen Avans doen we veel aan duurzame ontwikkeling en er lopen mooie projecten met duurzame impact. Om dat beter te laten zien, gaan we onder andere onze informatievoorziening via onze websites verbeteren. Zodra het benchmarkrapport openbaar is, gaan we analyseren waar we nog verder kunnen verbeteren en gaan we met de aanbevelingen aan de slag.”

Maurice vervolgt: “Op het gebied van bedrijfsvoering maken we ten opzichte van 2023 een grote sprong en naderen we de maximale score. Ook op de onderdelen mobiliteit, afvalbeleid, emissiereductie, duurzaam inkopen, sociale duurzaamheid en biodiversiteit halen we hoge scores. Dat zijn resultaten waar we trots op mogen zijn. De beoordeling door de rankers is dit jaar aangescherpt en dat zien we terug bij de onderdelen Onderwijs en Onderzoek. Net als bij veel andere instellingen zijn daar bij Avans lagere scores te zien ten opzichte van voorgaande jaren.”

Geoffrey: “De SustainaBul biedt inzicht in hoe andere hogescholen en universiteiten werken aan duurzame ontwikkeling. De mooie voorbeelden kun je hierdoor overnemen van elkaar. Zo leren we bijvoorbeeld van de nummer 1, Van Hall Larenstein, dat ze op iedere opleidingspagina uitleggen welke maatschappelijke vraagstukken belangrijk zijn voor de studie, en hoe studenten die deze opleiding volgen een betekenisvolle bijdrage leveren aan de wereld van morgen. Om toonaangevend te blijven op het gebied van duurzame ontwikkeling, willen we als Avans leren van de andere instellingen.”

1 ander punt dat opvalt in de SustainaBul is het aantal punten op transparantie. Hier scoort Avans aanmerkelijk minder op ten opzichte van voorgaande jaren. Studenten voor Morgen gaven hier tijdens de uitreiking ook speciaal aandacht aan. Zo vinden zij dat het een recht is van huidige en aankomende studenten om te weten wat het beleid is van een instelling. En voor het eerst hebben ze daarom, in de ronde waarbij de instellingen feedback mogen geven, punten in mindering gebracht wanneer er nieuwe informatie werd aangeleverd die niet publiekelijk toegankelijk is.

Geoffrey: “We hebben een mooie opdracht meegekregen van Studenten voor Morgen. Namelijk: veel meer vertellen over hoe duurzaam we zijn, hoe we duurzaam doen en wat dat oplevert voor de samenleving. Uitgaande van de tussentijdse feedback verwachtten Studenten voor Morgen dat we beter vertellen over hoe onze acties voortvloeien uit onze strategie.”

Toekomstvisie

Avans heeft grote ambities op het gebied van duurzame ontwikkeling, weet Maurice: “We werken hard aan het implementatieplan duurzame ontwikkeling. Een gezamenlijke visie begint vorm te krijgen, we bundelen onze krachten rond duurzame ontwikkeling in 1 platform (SDG office), werken aan communityvorming voor docenten en hebben onze duurzaamheidsdoelstellingen in bedrijfsvoering aangescherpt. We verweven duurzaamheid in onze managementrapportages en werken aan het verbreden van onze CO2-boekhouding.”

Geoffrey voegt toe: “Het afgelopen jaar heb ik veel inspirerende collega's gesproken die aan betekenisvolle onderzoeken werken of op inspirerende wijze de SDG's in het curriculum integreren. Ik kan met zekerheid zeggen: bij Avans ga je écht aan de slag met belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd zie ik ook de uitdagingen in de praktijk. Duurzame ontwikkeling implementeren vereist een wendbare en veerkrachtige houding. En hoewel we de weg naar een duurzame samenleving zijn ingeslagen … zijn we er nog niet. We moeten openstaan voor verandering, continu kritisch zijn om het nog duurzamer of socialer te doen en moed hebben om daadwerkelijk duurzame keuzes te maken.”

“We mogen trots zijn op het resultaat en het zien als een aanmoediging om volgend jaar nóg beter ons best te doen. Werken aan een duurzame samenleving doen we samen.”