Nieuws

Op 18 maart 2024 heeft de Raad van Toezicht van Avans Hogeschool het besluit genomen tot ontslag van Philippe Raets uit zijn rol als voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool.

Avans Hogeschool: locatie Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Breda

Het is een ingrijpend besluit, voor zowel Philippe als voor Avans. Sinds het uitvallen van Philippe in maart 2023 is de Raad van Toezicht op regelmatige basis met hem en zijn adviseurs in contact gebleven over zijn herstel. Helaas bestaat er geen reëel uitzicht op terugkeer in zijn rol als voorzitter van het College van Bestuur.

Avans is een sterke en grote organisatie met een maatschappelijk hart. Een organisatie die ook de nodige uitdagingen heeft aan te gaan. Deze uitdagingen vragen een sterk en solide College van Bestuur dat langjarig richting, sturing en continuïteit kan geven. We hebben daarom deze keuze moeten maken, zodat we ook de procedure in gang kunnen zetten voor het werven van een nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Ons doel is deze met de start van het nieuwe studiejaar 2024-2025 aan boord te hebben.

We danken Philippe voor zijn inzet voor Avans en wensen hem veel sterkte met zijn gezondheid.

John Jorritsma
voorzitter Raad van Toezicht Avans Hogeschool