Nieuws

Ook in 2023 hebben studenten en medewerkers van Avans mooie stappen gezet om onze impact op het milieu te verminderen. De inzet en samenwerking van Avans Hogeschool en Renewi EcoSmart wordt hiermee beloond. Het percentage restafval en de totale hoeveelheid afval zijn opnieuw gedaald ten opzichte van 2022.

Afvalstatistieken 2022-2023 en doelstelling 2030 

  2022  2023  Doel 2030 
Restafval (incl. grof bedrijfsafval)  39,7%  32,9%  10% 
Tonnage (kg)  371.963 kg  323.422 kg 
Kg. afval per persoon  10,4 kg  9,1 kg  7 kg 
Herbruikbare Deelstromen  14  17 

Verschillende initiatieven hebben bijgedragen aan deze resultaten. Zoals de invoering van de SUP-wetgeving, het plaatsen van meer inzamelmiddelen voor statiegeld en etensresten, en een toename van grondstofdeelstromen. Ook het gebruik van de 10R-ladder die de mate voor hergebruik van meubilaironderdelen laat zien, heeft geholpen om minder afval te produceren.

We zien dat steeds meer organisatieonderdelen onze duurzaamheidsambitie ondersteunen door bewust circulair, duurzamer en minder in te kopen.