Nieuws

De international community van Avans Hogeschool beschikt sinds kort over een fysieke thuisbasis, waarmee Avans het belang van internationalisering benadrukt. Al is die term misschien wat achterhaald. Waarnemend voorzitter van het College van Bestuur Jacomine Ravensbergen en strategisch beleidsadviseur Dennis van der Pas leggen uit waarom ‘global engagement’ de lading beter dekt. Daarnaast gaan ze in op de noodzaak van internationale samenwerking en de visie van Avans op de politieke ontwikkelingen rondom internationalisering.

Jacomine Ravensbergen global engagement Avans

“Veel mensen denken bij internationalisering vooral aan lesgeven in het Engels en naar het buitenland gaan”, vertelt Dennis. “Dat raakt maar 5% van onze studenten, terwijl het iederéén aangaat. Het is onze ambitie om professionals op te leiden die het verschil maken in en voor een duurzame samenleving. Om dat te kunnen, moet je begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt en betrokken zijn bij wat er speelt. Ofwel: global engagement. Als je het zo uitlegt, ziet iedereen direct de relevantie voor ál onze studenten, medewerkers, het werkveld en ons onderzoek.” 

En dat betekent iets voor Avans, weet Dennis. “Bijvoorbeeld dat je aandacht besteedt aan de vraag waarom wij anders denken dan Aziatische landen. Al dat soort aspecten moet je meekrijgen, wil je in staat zijn om het verschil te maken.”

Het tweeledige doel van global engagement

Jacomine onderstreept de woorden van Dennis: “Wat we hiermee willen bereiken is tweeledig. 1: wij leiden onze studenten op om bij te dragen aan belangrijke transities. Die stoppen nu eenmaal niet bij de grens. Je moet dus nadenken over een globale aanpak. En begrip hebben voor andere landen, culturen en mensen die bezig zijn met die zelfde transities. Alléén gaan we weinig veranderen.”

“En 2: met alle geopolitieke verhoudingen in de wereld en de klimaatimpact begint global engagement al naast de deur”, vervolgt ze. “We hebben heel veel mensen die vanuit een andere cultuur of achtergrond in Nederland wonen, leven en werken. Van vluchtelingen tot internationale studenten en arbeidsmigranten. Onze studenten krijgen daar in hun leven en werk steeds meer mee te maken. En dan hebben we het niet eens gehad over onderzoek, dat bijna per definitie global gericht is.”

Europees samenwerkingsverband

“We willen dus enerzijds de ramen en deuren openen voor het buitenland, en andersom het buiten meer binnenhalen”, zegt Jacomine. Niet voor niets maakt Avans sinds kort deel uit van PIONEER, een Europees samenwerkingsverband van 10 hogescholen en universiteiten. “Met zo’n permanent internationaal netwerk wordt het veel eenvoudiger om onze onderwijs- en onderzoeksdoelen te bereiken, omdat we elkaar kunnen helpen.”

PIONEER gaat in januari 2024 een aanvraag indienen om 1 van de 60 Europese universiteiten te worden, weet Dennis. “Elke Europese universiteit is een samenwerking tussen hogescholen en universiteiten. Doelstelling van de Europese universiteiten is het vergroten van de fysieke en virtuele mobiliteit van studenten en medewerkers en de deling van kennis en onderzoek.”

Kennis delen met Keulen

Hoe ziet dat er concreet uit? Dennis: “Jacomine refereerde terecht al aan onderzoek. Juist op dat gebied willen we global engagement goed voor het voetlicht brengen. Daarom zijn we met PIONEER bezig om onderzoekslijnen uit verschillende landen bij elkaar te brengen, zodat we die kunnen versnellen. Zo brengen we ook lectoren bij elkaar, die gezamenlijk veel meer slagkracht hebben.”

Groen licht voor een Europese universiteit of niet, van de samenwerking in PIONEER plukt Avans al de eerste vruchten. Onlangs ontving Avans een delegatie van een van de partners, de TH Köln. “Het doel was om nader kennis te maken en te verkennen op welk gebied we elkaar kunnen helpen. Zo is de TH Köln betrokken bij het opnieuw inrichten van oude bruinkoolmijnen in die regio. Met studenten, maar ook met onderzoek. Laat Breda en Tilburg nu ook bezig zijn met regionale innovatie, waar Avans dan weer bij is betrokken. En zo hebben we al meer parallellen ontdekt. We gaan ook zeker een keer naar Keulen.”

Thema’s met elkaar verweven

Naast global engagement zijn diversiteit en inclusie en duurzaamheid speerpunten van Avans. Deze thema’s lijken misschien op zichzelf te staan, maar niets is minder waar. Jacomine legt uit: “Als je het hebt over global engagement, dan heb je het ook over engagement van global transitions. Dus over duurzaamheid. En duurzaamheid gaat niet alleen over biodiversiteit en klimaat, maar net zo goed over duurzame relaties. En dan kom je weer terecht bij diversiteit en inclusie.”

Dennis: “Het is nu zaak om die raakvlakken nog beter voor het voetlicht te brengen, zodat iedereen snapt dat die thema’s niet op zichzelf staan. We kijken nu of de mensen die geïnteresseerd zijn in een ‘los’ thema, ook interesse hebben in de andere thema’s. Dan kun je hen in de 3 disciplines makkelijker met elkaar verbinden.”

Verkiezingsthema

Met de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur is internationalisering een hot topic. Hoe kijkt Avans hiernaar? “Het lijkt er soms op dat alle ontwikkelingen op het gebied van internationalisering over 1 kam worden geschoren”, vindt Jacomine. “De ontwikkelingen waar de politiek op aanslaat, zijn andere ontwikkelingen waar wij met global engagement aandacht aan besteden. Het zou fijn zijn als dat onderscheid wordt gemaakt. Net als het onderscheid tussen universiteiten en hogescholen, want het probleem van veel internationale studenten ligt echt bij universiteiten. Niet bij hogescholen en zeker niet bij Avans, want van onze studenten is maar een paar procent internationaal.”

“Daar komt bij dat je de uitdagingen op de arbeidsmarkt in de regio, bijvoorbeeld bij ASML, niet oplost met alleen Nederlands opgeleide studenten. Die politieke discussie bestaat dus uit allerlei tegenstrijdigheden. Ik hoop en verwacht ook wel een beetje dat Den Haag dit uiteindelijk ook inziet. Er is een nieuw wetsvoorstel in de maak. In de toelichting daarop staat gelukkig ook dat internationalisering van belang is voor de kwaliteit van ons onderwijs. Dat internationale perspectief hebben we gewoon nodig. Global engagement is dus here to stay.”