Nieuws

Op 3 oktober werd niet alleen Diversity Day gevierd, maar ook de opening van TINT West-Brabant. Dit is een regionaal initiatief om samenwerking op het gebied van inclusieve technologie te stimuleren. Avans Hogeschool is als partner betrokken bij het initiatief.

Opening Jacomine Ravensbergen TINT West Brabant Avans.jpg

Foto: Jacomine Ravensbergen ondertekent de samenwerking  namens Avans

TINT West-Brabant is een samenwerking tussen werkgevers, technologieontwikkelaars, arbeidsmarktprofessionals en professionals van onderwijs-en kennisinstellingen, met als doel West-Brabanders met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Dit met de hulp van technologie.

Inclusieve technologieën

Binnen het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (CoE BWNO) werkt Avans via praktijkonderzoek met onderzoekers, docenten en studenten aan impact op grote maatschappelijke uitdagingen, zoals een duurzame toekomst voor iedereen. Een van de manieren om hier aan bij te dragen is het inzetten van inclusieve technologie: het bewust en actief inzetten van technologie om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen.

In Nederland zijn op dit moment volgens het CBS zo’n 1,2 miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Met behulp van technologie kun je complex werk eenvoudiger maken, zodat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dit werk kunnen uitvoeren. Zoals met een exoskelet (zie foto onder), dat wordt gebruikt om het lichaam te ondersteunen in bewegingen.

Het Centre of Expertise BWNO is betrokken bij het TINT-initiatief, waar ook 17 Avansstudenten van HR, Bedrijfskunde en de Juridische Hogeschool bij betrokken zijn.

Heb je als student, docent of medewerker van Avans interesse om betrokken te worden bij het project? Neem dan contact op met projectleider van het CoE BWNO Ineke van Kruining.

Meer informatie over het initiatief lees je op de website van TINT.