Nieuws

Met jaarlijks naar schatting tussen de 35 en 140 miljoen kilo afval op straten en in de natuur is zwerfafval is een groot probleem in Nederland. Wij zijn dan ook trots op de toekenning van een RAAK-Publiek subsidie voor het project “Artificial Intelligence tegen Zwerfafval” van het lectoraat Data Science & ICT. Met dank aan Regieorgaan SIA leveren we een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van dit groeiende probleem met behulp van kunstmatige intelligentie.

Oplossingen beginnen met onderzoek

Gemeenten in Nederland dragen de verantwoordelijkheid om zwerfafval op te ruimen én te voorkomen. Ondanks hoge ambities en talloze initiatieven om dit aan te pakken, blijft zwerfafval een probleem. Om efficiënt gerichte acties te ondernemen en preventieve maatregelen te nemen, is betrouwbare data over de locatie, hoeveelheid en samenstelling van het zwerfafval essentieel. Daar wil lectoraat Data Science & ICT van Centre of Expertise Gezondheid, Zorg en Welzijn een steentje in bijdragen met het project “Artificial Intelligence tegen Zwerfafval”.

Techniek helpt de mens

Op dit moment is het al mogelijk om zwerfafvaldata te verkrijgen via vrijwilligers-apps, zoals Litterati. Vrijwilligers leggen met deze app het gevonden zwerfafval vast op foto en voorzien deze van coördinaten en een registratielabel (bijvoorbeeld “plastic” of “papier”). Dit proces van handmatig classificeren en labelen kost veel tijd en biedt slechts een beperkt inzicht in de totale hoeveelheid zwerfafval in een gemeente. Algoritmen die automatisch objecten herkennen, getraind op zwerfafvalbeelden (bijvoorbeeld een colablikje), en camerasystemen die zwerfafval automatisch detecteren, tonen veelbelovende resultaten. Toch ontbreekt er nog een gebruiksvriendelijke oplossing die toegankelijk is voor niet-technisch belanghebbenden, zoals beleidsmakers.

Data als basis

In dit toegepaste ontwerponderzoek werken Avans Hogeschool (lectoraat Data Science & ICT) en Hogeschool Inholland (lectoraat Data Driven Smart Society) samen met Gemeente Breda, Gemeente Den Bosch, de Antea Group, Stichting GoClean, Natuur- en Milieuvereniging Markkant, Stichting Nederland Schoon en bedrijfspartners aan een gebruiksvriendelijk dataplatform, waarin de benodigde technische aspecten bij elkaar komen. Denk aan het herkennen van afval en het controleren en eventueel verbeteren van de detectie door gebruikers van het systeem. De resultaten van dit project stellen gemeenten en andere publieke instanties in staat datagedreven oplossingen te ontwikkelen om zwerfafval effectief tegen te gaan.