Nieuws

Tijdens het slot-event van het INTEGRES-project presenteerden onderzoekers van onder meer het Avans Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap nieuwe onderwijsmaterialen voor duurzamer financieel onderwijs. Studenten én professionals in financiële richtingen en management leren hiermee hoe ze integraal kunnen rapporteren over méér dan alleen financiële waarden.

In het Europese onderzoeksproject INTEGRES werkten vijf opleidingsinstituten uit evenveel landen samen aan het ontwikkelen van open source lesmaterialen. Naast Avans zijn dat de Hogeschool Gent, de Katholieke Universiteit Lille, de Technische Universiteit Dublin en de Universiteit Bologna.

Anders denken

Klassieke economische groei begint meer en meer plaats te maken voor andere waarden. Zoals welzijn van medewerkers en de impact op natuur en maatschappij. Dit is een cruciale ontwikkeling, want om de grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten we anders gaan denken over onze economie. Deze gedachte ligt ook ten grondslag aan aangekondigde nieuwe Europese wetgeving, de Corporate Reporting Sustainability Directive (CRSD). Die heeft tot doel heeft om verduurzaming van bedrijfsmodellen in Europa te stimuleren.

Toekomstige én huidige financiële experts spelen een belangrijke rol in de uitvoering van de CRSD en het anders denken over de economie. De deelnemers aan het project INTEGRES werkten samen om opleidingsmaterialen te ontwikkelen om toekomstige maar ook huidige financieel specialisten te onderwijzen over deze nieuwe manier van verantwoorden: integrated reporting.

Zelf aan de slag

Het Multiplier Event vormde het slotstuk van het project. Docenten, onderzoekers, financieel specialisten uit grote ondernemingen en het MKB, accountantskantoren en vele andere financiële experts kwamen samen om de resultaten van INTEGRES met elkaar te delen. Die bestaan uit een e-handbook, een set onderwijsmaterialen en een MOOC (Massive Online Open Course) gepresenteerd.

Het onderwijsmateriaal bevat vijf modules, met daarin onder meer PowerPoint-presentaties, opdrachten, workshops en artikelen. Via de 31 ‘blue prints’ uit het e-handbook worden deze materialen ontsloten en bij elkaar gebracht. De MOOC is speciaal ontwikkeld om ook buiten de klassieke onderwijssetting educatie aan te kunnen bieden. Wereldwijd, op hun eigen tempo, eigen moment en in hun eigen omgeving kunnen studenten en professionals met de MOOC aan de slag. Met de ontwikkeling van het e-handbook, de modules en de MOOC zetten de onderzoekers in op het optimaal delen van de kennis en ervaring die zij in de afgelopen jaren hebben opgedaan.

Meer weten over integrated reporting? Kijk op de website van Integres voor meer informatie en toegang tot de ontwikkelde onderwijsmaterialen.