Nieuws

Dinsdag 18 april kregen 50 Technische Bedrijfskundestudenten van Avans Hogeschool Tilburg een andere les dan normaal: als onderdeel van de les keken ze de film ‘Beyond Zero’, over het bedrijf Interface dat in 25 jaar van sterk vervuilende naar een CO2-negatieve organisatie transformeerde. Dit is onderdeel van een samenwerking met het platform 100 Months to Change met als doel de studenten te laten ervaren wat transitie in de praktijk betekent. “Dit programma geeft studenten hoop, positieve energie en concrete handvatten in het omgaan met transitie in de praktijk.”

Bert Ahlers docent Technische Bedrijfskunde Duurzaamheid

Bert Ahlers is docent en mede-initiatiefnemer van het duurzame project. “De studenten gaan in projectgroepen onderzoek doen en daaropvolgend advies geven aan een organisatie, gericht op het verder verduurzamen van processen. Het tonen van dit praktijkverhaal is een mooi voorbeeld om aan de studenten mee te geven wat transitie in de praktijk betekent. Interface is echt een koploper in wat ze heeft bereikt en hoe ze dat heeft bereikt. Dit is prachtig weergeven in de bekroonde documentaire ‘Beyond Zero’. We werken samen met 100 Months to Change (100MTC), zodat studenten kunnen leren van dit verhaal en andere pioniersinzichten om hun onderzoek en advies sterker te maken.”

Geloof en urgentiebesef

Voor student Floris (20) zorgt de film voor ‘urgentiebesef’. “We hadden in eerdere fases van de afgelopen periode al colleges over duurzaamheid die de urgentie aanwakkerden, maar het mooie aan deze les is dat je echt een praktijkvoorbeeld krijgt”, aldus Floris, die tegelijkertijd inziet dat het bij zijn eigen project anders kan gaan. “We kunnen wel een mooi rapport schrijven voor een bedrijf, maar als er geen draagvlak is om te veranderen, houdt het waarschijnlijk snel op. Daarin zijn de pioniersinzichten uit de les en de film wel inspirerend. Door van binnenuit een visie en missie uit te stralen en op een juiste manier draagvlak te creëren, kun je veel veranderen.”

Student Lisa (21) haakt in: “Daarom is het ook belangrijk dat je er zelf écht in gelooft. Doordat Ray Anderson (oprichter van Interface, red.) er zelf heel erg in geloofde, werd dit uiteindelijk uitgedragen naar de hele organisatie. En werd iedereen enthousiast om te veranderen. Dat hebben ze mooi gerealiseerd.” Ze vervolgt: “Dat is wel iets waar wij het vaak over hebben binnen het projectteam: we willen allemaal veel op het gebied van duurzaamheid realiseren, maar er is niet altijd geloof dat het ons gaat lukken. Deze les heeft weer een stukje aan dit geloof bijgedragen.”

100 Months to Change

De ochtend werd georganiseerd in samenwerking met de internationale beweging 100 Months to Change. Dit platform werkt samen met voorlopers in transitie organisaties aan het versneld realiseren van transitieopgaves. Oprichter Charlotte Extercatte: “Avans heeft met deze samenwerking een unieke aanpak in handen waarmee studenten kunnen leren wat transitie in de praktijk betekent. Het geeft concreet een beeld aan studenten - maar ook docenten en collega’s bij Avans - wat de succesfactoren van dit soort pioniers zijn en hoe je dit bij andere organisaties in kunt brengen.”

Charlotte vervolgt: “Dit is nuttig voor het strategisch project van de studenten, maar ook voor hun rol als professional straks in de arbeidsmarkt. Ze kunnen echt meer bijdragen aan het versneld realiseren van transitie opgaves dan ze denken en ook meer dan hun toekomstig werkgevers denken. Dat maken we ook duidelijk in dit programma. Daarmee geven we handen en voeten aan de missie van Avans om professionals op te leiden die klaar zijn voor de wereld van morgen en later. Fantastisch dat Avans deze samenwerking is aangegaan en we hopen dat we hier samen meer in kunnen doen.”

100MTC en Avans

Bert over het programma van 100MTC: “Bij het platform gaat het vooral om het leren van pioniers uit de praktijk. Een van de lessen is dat je niet je hele organisatie direct mee hoeft te krijgen, maar klein moet beginnen door te starten met een 'krachtteam': een mix van leiders en de intrinsieke voorlopers. Ook maakt het duidelijk dat je in je veranderproces ruimte moet laten voor het onbekende en kunt omgaan met onzekerheid. Het is een programma dat hoop en positieve energie geeft. Tot slot biedt het ook concrete handvatten die studenten kunnen gebruiken in hun project en hun uiteindelijke advies aan organisaties en bijdragen aan het versnellen van de duurzame veranderingen.”

Charlotte haakt in: “Deze handvatten zijn ook relevant voor docenten en professionals binnen Avans die zich bezighouden met het doorvertalen van duurzaamheid in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Dit gaat dan ook zeker helpen bij het sneller doorontwikkelen van alle mooie projecten en programma’s die al lopen. Daarmee wordt bijgedragen aan het halen van de klimaatdoelen van 2030. Daar zijn nog 80 maanden voor.”

Een einzelgänger die vond dat er iets moest veranderen

Het slotwoord is aan adjunct-directeur van de Academie voor Technologie en Innovatie x (ATIx) Robert van Enschot. “De documentaire heeft me enorm geïnspireerd. Er lag een opvallende rol voor de einzelgänger, Anderson, die als CEO op een gegeven moment vond dat er iets moest veranderen binnen het bedrijf. Niemand wilde hem in het begin volgen en hij heeft ontzettend getrokken om draagvlak te creëren. Maar hij heeft het daarmee uiteindelijk weten om te draaien en na verloop van tijd de hele organisatie meegekregen.”

Robert eindigt met een boodschap richting de bezoekers, die hij zelf uit de film haalde. “Wees niet bang om te falen, maar leer wel van de dingen die misgaan. Stel die kritische vragen en neem geen genoegen met ‘het is moeilijk’. Dat deed Anderson ook niet. Jullie zijn straks het kritische geweten van bedrijven. En daarmee wens ik jullie heel veel succes, om daar op een positieve manier mee aan de slag te gaan.”