Nieuws

Op het terrein van locatie Hogeschoollaan in Breda lopen veel ganzen rond. Ganzen zijn mooie dieren, maar zorgen helaas ook voor behoorlijk wat overlast. Niet alleen vanwege ganzenpoep en lawaai. Ook zijn enkele ganzen op ons terrein momenteel erg agressief en vallen ze soms medewerkers en studenten aan. Daarom starten we deze week met een diervriendelijke pilot om ganzen van het terrein af te krijgen met een drone.

Donderdag 13 april voeren we een eerste test uit. Aan de hand van die test bepalen we hoe we verder gaan met de pilot. Het inzetten van een drone is een diervriendelijke en effectieve manier om ganzen te verdrijven. De drone vliegt een paar keer per dag in patronen om de ganzen een bepaalde kant op te krijgen. In de drone zit een camera waardoor de piloot ziet waar hij vliegt. Deze camera maakt verder geen video-opnames.

Andere maatregelen

Volgend jaar willen we de methode met een drone mogelijk al eerder in het jaar inzetten, om te voorkomen dat ganzen zich weer op ons terrein willen settelen.

Een andere maatregel die mogelijk op termijn ook gaat helpen is het laten groeien van het gras. Ganzen vinden lang gras niet fijn, waardoor dit er mogelijk voor zorgt dat de ganzen op termijn ergens anders naartoe gaan. Dit ecologisch maaien gaan we sowieso doen vanuit het oogpunt van biodiversiteit

2 jaar geleden hebben we bij Avans al eens een pilot uitgevoerd met laserkasten op het dak. Dit bleek niet effectief te zijn om ganzen van het terrein af te krijgen.


Update 14 april:
De test met de drone die we op donderdag 13 april wilden uitvoeren, is niet doorgegaan. Tijdens de controleronde, vlak voor de test, bleek dat sommige ganzen al eieren hebben gelegd en daadwerkelijk aan het broeden zijn. We wachten nu tot na het broedseizoen. Rond half juli vliegen de ganzenkuikens uit en doen we de test opnieuw.