Nieuws

Vandaag lanceerde Expertisecentrum K I N D, een samenwerking van Exodus Nederland en Avans Hogeschool, de digitale informatiegids ‘Jij staat er niet alleen voor'. Deze gids bevat informatie, tips en ervaringen voor achterblijvende ouders, verzorgers en leerkrachten van kinderen met gedetineerde ouders.

KIND informatiegids Avans Hogeschool

Het doel van de gids is het gesprek over detentie normaliseren en de stigma’s die rondom detentie leven verminderen. De gids is gevoed door families en leerkrachten, waardoor het niet alleen vóór deze doelgroep is gemaakt, maar ook dóór de doelgroep. Uiteindelijk moet de gids ervoor gaan zorgen dat kinderen met een ouder in detentie omringd worden met goede zorg.  

Belang

Elke dag moeten in Nederland 25.000 kinderen vaak onverwacht een vader of moeder missen door detentie. Gezinnen blijven achter met veel vragen en onzekerheden. Soms zelfs met de vraag waar de vader of moeder überhaupt is. Zij zoeken naar antwoorden en informatie, en worden geconfronteerd met oordelen en vragen uit hun omgeving. Daarnaast hebben veel professionals, zoals leerkrachten bij het Expertisecentrum K I N D, vaak dezelfde vragen over kinderen met een gedetineerde ouder. Zij missen essentiële informatie over het effect van de detentie van een ouder op het gezin. 

“Eerst de schrik van de politie aan de deur, de woordenwisselingen en daarna de arrestatie. Mijn dochter en ik staarden elkaar aan en wisten niet waar we het moesten zoeken. Je loopt op zo’n moment ook niet direct naar de buren om te vertellen dat je man is opgepakt. We kregen geen informatie over wie ons kon helpen of waar we vragen konden stellen. Daarom ben ik zelf maar op zoek gegaan naar informatie over wie ons zou kunnen helpen. Ik wil graag dat mijn dochter niet beperkt wordt doordat haar vader vastzit", aldus achterblijvende moeder Karin.

Dilemma’s en vraagstukken

De gids biedt informatie, tips en ervaringen over het hebben van een ouder in detentie. Gezinnen en onderwijsprofessionals hebben hier direct beschikking over wanneer een ouder in detentie belandt. Hiermee worden zij geholpen bij de diverse dilemma’s en vraagstukken waar zij met de kinderen tegenaan lopen. Zo worden vroegtijdig onzekerheden weggenomen en hebben zij sneller toegang tot informatie en hulp.

Praktijkgericht onderzoek

Onderzoekers van het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Avans werken al bijna 5 jaar samen met Exodus Nederland aan het thema ouderschap en detentie. Praktijk, onderzoek en onderwijs komen samen in het gezamenlijk opgerichte Expertisecentrum K I N D. De informatiegids is 1 van de producten die het expertisecentrum de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

“De gids is een kroon op ons gezamenlijke werk en een mooi voorbeeld van co-creatie. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de praktijk én onderbouwd met wetenschappelijke kennis die we binnen ons lectoraat de afgelopen jaren ontsloten hebben. De doelgroep, professionals en andere onderzoeksprojecten binnen ons lectoraat hebben hier profijt van”, aldus docent-onderzoeker Angela Verhagen, die promotieonderzoek doet naar de al dan niet veranderende vader-kind relatie tijdens de detentie van de vader.

Download de gids

De digitale informatiegids 'Jij staat er niet alleen voor' is nu gratis te downloaden

De informatiegids is onderdeel van het project ‘Mantel van Zorg, omzien naar kinderen met een gedetineerde ouder’. En mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds en Kinderpostzegels, die beide een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming.