Nieuws

Het Centre of Expertise Gezondheid, Zorg en Welzijn (CoE GZW) van Avans Hogeschool en het Care Innovation Centre (CIC) brengen in hun samenwerking onderzoek, praktijk en onderwijs samen. Maatschappelijke vraagstukken leiden door praktijkgericht onderzoek direct naar relevante oplossingen, die direct toepasbaar zijn in het werkveld. 

bijeenkomst samenwerking Cic en Avans

In de regio West-Brabant ligt een grote maatschappelijke opgave in de gezondheidszorg. De zorg toegankelijk en betaalbaar houden en voldoende zorgpersoneel aantrekken en behouden. Het CIC en CoE GZW van Avans zoeken de samenwerking op om zowel vanuit onderwijs als vanuit onderzoek een bijdrage te leveren op het gebied van positieve gezondheid, preventie en technologische innovatie. 

Binnen de samenwerking willen zij onderzoek doen naar de opbrengsten, impact en inzichten van nieuwe producten, diensten en manieren van werken door deze in de zorgorganisaties te testen. De resultaten uit dit onderzoek kunnen vervolgens worden ingezet bij het vernieuwen van zorgopleidingen van Avans Hogeschool. Studenten leren tijden de opleiding meer over sociale, technologische en procesinnovaties en de impact hiervan in de gezondheidszorg.  

Samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken

Avans Hogeschool wil in haar Ambitie2025 uitgroeien van een onderwijsinstelling naar een kennisinstelling, waar binnen Centres of Expertise (CoE) en expertisecentra wordt gewerkt aan 4 zwaartepunten. Binnen het CoE Gezondheid, Zorg en Welzijn ligt de focus op samenwerking met partners in zorg en welzijn om een brug te slaan tussen ervaringen van burgers, patiënten, cliënten en naasten enerzijds en de behoefte aan data om zorg en welzijn te verbeteren anderzijds. Vragen die hierbij gesteld worden zijn onder meer hoe we zorgen dat data burger-gedreven is en gezien wordt als mogelijkheid om samenwerking te bevorderen, gegevens uit te wisselen, professionals en patiënten te ontzorgen en kwaliteit te vergroten in zorg en welzijn en bijdraagt aan kostenvermindering.

Lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool Jacomine Ravensbergen: “De samenwerking van Avans met het CIC en in het bijzonder met CoE GZW moet gaan opleveren dat we voor de zomer minimaal 1 groot project en 4 of 5 kleine projecten kunnen piloten. Het is aan ons om binnen het mêlee aan innovatievragen met elkaar een antwoord te ontwikkelen; of dat nu een technologische of sociale innovatie is of een manier om processen anders in te richten. Op al dit soort vraagstukken is dit Center of Expertise goed ingericht.”

Kwartiermaker van CoE GZW Meralda Slager vult haar aan: “Duurzaam met elkaar samenwerken is onze wens. Elkaar steeds beter leren kennen en weten en leren wat de vragen zijn en waar we elkaar kunnen vinden om samen te werken op onderzoek.  Dat betekent verder investeren in ontmoeten en elkaar inspireren.”